13.03.2019 Liên quan đến vườn rau Lộc Hưng

Đăng ngày

#GNsP 13.03.2019 Liên quan đến vườn rau Lộc Hưng

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản thông báo cho các đại diện hộ dân rằng, không chấp thuận họp báo của những dân oan Vườn Rau Lộc Hưng vào 14h30 ngày hôm nay. Mặc dù văn bản này trái thẩm quyền và nội dung không phù hợp luật báo chí, nhưng các hộ dân sẽ tiếp tục yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phải chấp nhận quyền họp báo của công dân. Đại diện các hộ dân, ông Ha Chanh Cao cho chúng tôi biết, sẽ tạm hoãn buổi họp báo hôm nay và rất cám ơn những người quan tâm đến dân oan VRLH và buổi họp báo dự kiến hôm nay. Chúng tôi sẽ thông tin chi tiết sau!

Nhân đây xin mời các chuyên gia luật và nhà báo cho ý kiến về văn bản này!

Luật sư : Trần Vũ Hải