Thánh Tích Thánh Giuse: Nhẫn Cưới, Gậy và Đai Lưng

Đăng ngày

#GNsP 18.03.2019 – THÁNH TÍCH THÁNH GIUSE

Thánh Tích Thánh Giuse: Nhẫn Cưới, Gậy và Đai Lưng

Vào ngày 8 tháng 12, 1870, Đức Giáo Hoàng Piô 9 đã long trọng tuyên bố Thánh Cả Giuse là Quan Thày Giáo Hội, và truyền phải mừng lễ kính Người hằng năm. Hiện nay Giáo Hội có ngày “Lễ Kính Thánh Gia Thất” (sau Giáng Sinh), Tháng Ba đặc biệt dành để kính Thánh Giuse (Lễ mừng chính là vào ngày 19/3), rồi ngày 1 tháng 5 (Kính Thánh Giuse Thợ). Mặc dù Thánh Giuse được sùng kính khắp nơi trong Giáo Hội hoàn vũ, nhưng cũng còn rất nhiều người Công Giáo chưa hiểu rõ vai trò đặc biệt của người, cũng như có nhiều giáo hữu đã quên lãng việc biệt kính người.

Chúa Giêu Kitô đã sống lại lên trời cũng như Hồn Xác Đức Mẹ cũng đã được vinh thăng, thế thì Thánh Giuse cũng vậy, vì Giáo Hội và các thánh trong Giáo Hội tin chắc như thế, mặc dù Thánh Giuse chưa được tôn phong, nhưng Người là Cha Nuôi của Chúa Cứu Thế, chắc chắn hồn xác người cũng đã được Chúa Giêsu vinh thăng y như Đức Mẹ vậy. Vì không còn cũng như không ai kiếm thấy được di hài của người nữa. Người cũng giống như Đức Mẹ, chỉ để lại trần gian Thánh Tích của Người để Giáo Hữu tôn kính, mà các Thánh Tích này hay toàn bộ Kỷ Vật của Thánh Gia đều do Đức Mẹ cất giữ cho Hội Thánh sau này (theo tiết lộ của Nữ Á Thánh thần bí Anne Catherine Emmerich). Sau khi Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, thì toàn bộ Thánh Tích của Thánh Gia mà Đức Mẹ gìn giữ, mới được các Tông Đồ, Các Thánh tiếp tục lưu truyền trong Giáo Hội cho tới nay.

Nhưng trước hết, tôi muốn suy đến những điều thật kinh ngạc mà Đức Chúa Trời đã thể hiện qua Thánh Cả Giuse cũng như Người đã thể hiện qua Thánh Mẫu Chúa Con.

I. Tám điều thật kinh ngạc về Thánh Cả Giuse

1. Thánh Cả Giuse được khỏi tội tổ tông

“Ngay khắc đầu tiên thụ thai, nhờ vào công nghiệp tương lai của Chúa Giêsu và vì vai trò đặc biệt làm Cha Đồng Trinh tương lai, nên cha đã được khỏi tội nguyên tổ.” (Thông điệp được ban cho Sơ Mary Ephrem ở Mỹ Quốc đã được công nhận.)

Điều này đã được Thánh Tôma Aquinô, Thánh Augustine,các thánh tiến sĩ hội thánh, các Đức Giáo Hoàng và nhiều thánh khác trong GH khẳng định. Và Đức Hồng Bruke đã công nhận Thông Điệp này trong thư gởi Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ năm 1997.

2. Thánh Giuse Đính hôn với Đức Mẹ là một đấng nam nhi Đồng Trinh

“…Cha đã được đóng ấn ơn phúc ngay từ lúc ấy, và tâm hồn cha chẳng hề vướng bợn nhơ. Đây là đặc ân duy nhất trong số các nam nhi, Trái Tim cha Thanh Khiết ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu trên đời, không thua gì Bạn đời Thánh Khiết của cha.” (Thông điệp được ban cho Sơ Mary Ephrem ở Mỹ Quốc đã được công nhận.)

Điều này đã được hai thánh tiến sĩ Augustine và Tômás Aquinô giảng dạy. Như vậy, Thánh Cả Giuse không những là Cha Nuôi Đồng Trinh của Chúa Cứu Thế, không những là Bạn Thanh Sạch của Đức Maria trọn đồng trinh, mà chính Người cũng trọn đời đồng trinh như Đức Mẹ vậy.

3. Thánh Cả Giuse được lên trời cả hồn lẫn xác

Tuy Hội Thánh chưa chính thức công nhận như Tín Điều Đức Bà Hồn Xác Lên Trời, được Đức chân phúc Giáo Hoàng Piô 12 công bố vào ngày 1/1/1950 (Munificentissimus Deus), nhưng điều Thánh Cả hồn xác lên trời này đã được các thánh tiến sĩ hay các Giáo Phụ như Augustine, Tômás Aquinô, Francis De Sale, Catarina ở Siêna, Têrêsa Avila và Đức Giáo Hoàng Lêô 13 chẳng hạn, và nhiều thánh khác nữa giảng dạy và ủng hộ, và đều tin rằng Thánh Cả Giuse đã được lên trời cả Hồn lẫn Xác như Chúa Giêsu đã tôn rước Đức Mẹ lên trời vậy.

4. Thánh Giuse làm Chủ Gia Đình.

“Cha được làm vua trong căn nhà nhỏ ở Nazareth, vì cha là chốn tựa nương cho Thái Bình Vương Thiên Tử và Đức Nữ Vương Thiên Đàng…Cha được hai đấng yêu thương và kính trọng sâu sa, vì hai đấng thấy được chỗ của Đấng Mà cha đã gánh vác thay”. (Thông điệp được ban cho Sơ Mary Ephrem ở Mỹ Quốc đã được công nhận.)

Mặc dù là Đấng Thánh số 3 chỉ sau Chúa Giêsu và Đức Mẹ, nhưng người được làm chủ gia (Luca 2:51).

5. Thánh Giuse Nối Giòng Vương Đế Trở lại

“Cha được làm vua trong căn nhà nhỏ ở Nazareth …” (Thông điệp được ban cho Sơ Mary Ephrem ở Mỹ Quốc đã được công nhận.)

Nhờ Thiên Tử – Con Đức Chúa Trời Hằng Sống giáng thế, là “Vua muôn vua, Chúa các chúa, Thần các thần” mà Phụ Mẫu Thiên Tử từ con giòng vua Đavíd trần thế, nghiễm nhiên được Nối Giòng tiên đế trở lại, nhưng lần nối dòng vương tôn này là thuộc Giòng Thiên Đế Vương Đích Thực.

6. Danh Hiệu Cao Trọng của Thánh Giuse

“Cha là Thánh Giuse và Danh của cha có nghĩa là “Chúa tăng trưởng”, vì mỗi ngày cha được tăng trưởng trong ơn phúc và các thánh đức. Chỉ cần kêu danh thánh cha cũng đủ để làm cho quỷ thần phải kinh khiếp chạy trốn!” (Thông điệp được ban cho anh Coutinho ở Brazil đã được công nhận.)

Giáo Hội tôn vinh Mẹ Maria là Nữ Vương Thiên Đàng, là Mẹ Thiên Chúa. Còn Thánh Giuse lại là Bạn Thanh Khiết của Nữ Vương Thiên Đàng, và là Cha Nuôi Đồng Trinh của Thiên Tử – Con Chúa Trời. Ngoài danh hiệu là Đấng Bảo Trợ Giáo Hội, Cha Nuôi Đồng Trinh Giuse, Bạn Thanh Sạch Đức Maria, Bạn Thánh Khiết Đức Nữ Vương Thiên Đàng, đấng bảo trợ các kẻ đồng trinh…v.v. Giáo Hội luôn gọi Thánh Giuse là Thánh CẢ Giuse, vì cao CẢ trên hết các thánh được tôn phong, nên được gọi là Thánh Cả, trong các kinh nguyện bằng Tiếng Anh khi quý vị thấy có chữ “O St. Joseph” thì phải niệm là “Thánh Cả Giuse”. Thánh Cả Giuse chỉ đứng sau Đức Mẹ Maria, hơn nữa Danh Thánh Giuse còn có nghĩa là “Người được Thiên Chúa Tăng Trưởng”, là danh làm cho quỷ thần phải kinh khiếp chạy chốn. Như vậy Danh Người được tôn phong rất Cao Trọng cũng như Đức Nữ Vương Thiên Đàng vậy. Danh hiệu THÁNH CẢ GIUSE mà Giáo Hội Công Giáo dành để gọi người là danh hiệu Cao trọng nhất, gói trọn đầy đủ hết mọi ý nghĩa về sự cao sang của Người.

(Trong đạo Phật có một vị thần được gọi là, Thần Tăng trưởng Thiên Vương hay Nam Thiên Vương: là một trong bốn vị thần trấn phương Nam, cho nên có tên gọi khác nữa là Nam Phong Thiên Vương, giúp bảo vệ đạo phật và chúng sinh tăng trưởng thiện căn, vị thần này rất giống với vai trò của Thánh Giuse, nhưng đây chỉ là câu chuyện dẫn dụ.)

Thánh Cả Giuse mới chính là Vị Thần Tăng Trưởng Thiên Vương Có Thật, đang sống, đang ở nơi hằng hữu và vẫn sống xuyên qua mọi thời đại luôn mãi để chấn hưng và bảo vệ Hội Thánh Công Giáo, phù giúp chúng sinh tăng trưởng thiện căn – mọi nhân đức lành thánh và ban muôn ơn phúc cho họ. Thánh Danh Cao Trọng “Giuse” cũng còn có ý nghĩa giống như Tổ Phụ Giuse bên Aicậpnữa, nhưng truyện này đã có nhiều sách vở bàn đến rồi. Trong bài này tôi chỉ xin lang thang ngoài lề một chút bàn đến Danh Thánh “Giuse”, cũng có thể được hiểu là Thần Tăng Trưởng Thiên Vương đích thực, vì chỉ rõ Danh nghĩa cao trọng của Thánh Cả thuộc giòng dõi Hoàng Tộc Thân Thích Thiên Đàng, là một Thân Thiên Vương đã được Thiên Chúa đặc biệt sủng ái và Gia Ân Giáng Phúc. Vì người là Cha Nuôi Chúa Giêsu, là Bạn Rất Thánh Khiết của Đức Mẹ Đồng Trinh. Cho nên, Danh Thánh Giuse chính là: Danh CAO CẢ Nhất trên các Danh Thánh của các thánh “Vương Hầu Khanh Bá” được tôn phong. Thánh Cả, Vị Thần Đấng thứ 3 trong Tam Vị, chỉ sau Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, đã nhân danh Tên Giuse được Cha Thiên Đàng đặt cho, tăng trưởng muôn ơn, đi thi hành ý muốn của Đấng sai người thi ân giáng phúc cho chúng sinh trên đường hoàn thiện. “Tất cả những ai sùng kính Trái Tim cha cũng sẽ được trở nên trong sạch, công chính và thánh thiện trước nhan Người như vậy. Cha sẽ rót đầy vào các con những ơn phúc và nhân đức này, để làm cho các con được lớn lên mỗi ngày trên đường thánh thiện. (Thông điệp được ban cho anh Coutinho ở Brazil đã được công nhận.)

7. Thánh Cả Giuse là Đấng Trung Gian Muôn Ơn

“Ngay khắc linh hồn cha được khỏi tội nguyên tổ, thì liền được phú bẩm dư thừa ơn phúc, không thua gì Bạn đời Thánh Khiết của cha.” (Thông điệp được ban cho Sơ Mary Ephrem ở Mỹ Quốc đã được công nhận.)

“Ơn Phúcvà niềm vui lớn lao mà Thiên Chúa đã ban cho Trái Tim cha, quả thực là màu nhiệm cao trọng, Khiết Tâm cha sẽ trào đổ muôn vàn ơn phúc cho tất cả những ai tin cậy vào sự cầu bầu của cha.., các ơn họ nhận được không phải là những ơn tầm thường, nhưng mạnh hơn cả thác lũ trong hàng đống ơn phi thường!” (Thông điệp được ban cho anh Coutinho ở Brazil đã được công nhận.)

Nếu chúng ta tôn xưng Thánh Mẫu Maria là Đức Mẹ hay Đức Bà Ban Ơn, là Đấng Trung Gian Muôn Ơn, là bình chứa tinh tuyền. Thế thì, chúng ta cũng có Thánh Cả Giuse, là Đức Ông Ban Ơn hay Đức Dưỡng Phụ Thiên Tử – Cha Nuôi Con Chúa Trời Ban Ơn, đồng thời cũng là Đấng Trung Gian Muôn Ơn, là bình “Thiên Chúa tăng trưởng” chứa muôn Ơn Phúc và Nhân Đức giống như Đức Mẹ vậy. Thánh Mẫu Maria, Thánh Phụ Giuse là bình chứa tinh tuyền Ban Ơn, nhờ Thánh Tử Giêsu.

8. Thánh Cả Giuse cùng đồng lao cộng tác vào công cuộc cứu rỗi nhân loại

“Cha được kết hiệp với bạn đời Thánh khiết của cha, đồng công chuộc tội nhân loại. Cậy vì sự thương khó đau khổ của Chúa Giêsu và Đức Maria, cha không giống như những người khác, nhưng được cùng đồng lao cộng tác vào công cuộc cứu rỗi thế gian.”

Các con hãy biệt kính Rất Thánh Khiết Tâm cha vào mỗi Thứ Tư Đầu Tháng, nguyện chuỗi Môi Khôi Kinh Màu Nhiệm Vui để kính nhớ đến cuộc đời cha chịu thương khó và đau khổ cùng với Chúa Giêsu và Đức Maria cũng như tình yêu thương cha dành cho các đấng.”

Thánh Cả Giuse đã nói rõ là cuộc đời Người: “cùng chịu thương khó và đau khổ với Chúa Giêsu và Đức Maria.” Cho nên, “cùng được đồng lao cộng tác vào công cuộc cứu rỗi thế gian.”

“Hãy noi gương Thánh Gia, noi gương các nhân đức gia đình cha thực hành trong căn nhà nhỏ ở Nazareth chính là đường vào đạo cho hết mọi linh hồn, để hưởng sự bình an duy nhất đến từ Thiên Chúa mà không ai có thể ban.” (Thông điệp được ban cho Sơ Mary Ephrem ở Mỹ Quốc đã công nhận.)

Như vậy, noi gương Thánh Gia Ba Đấng cũng có nghĩa là chúng ta cùng được thông phần đồng lao cộng tác vào công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa.

II. Thánh Tích của Thánh Cả Giuse

1. Nhẫn Cưới (bấm vào hình để coi lớn hơn)

Chiếc nhẫn bằng ngọc thạch anh này còn có tên là nhẫn “Santo Anello” (vì nhẫn được lưu giữ ở Nhà Thờ Thánh Anello), cũng chính là chiếc nhẫn cưới của Thánh Cả Giuse trao cho Rất Thánh Trinh Nữ Maria.

Theo một tài liệu ở thế kỷ thứ 11 cho biết là, vào cuối thế kỷ thứ 10, có một thương gia người Do Thái chuyên buôn bán các loại đá quý ở Roma đã tặng chiếc nhẫn này cho ông chủ hiệu bán vàng bạc đá quý đến từ Chiusi có tên gọi là Ainero. Ông ta đã nghi ngờ tính xác thật của chiếc nhẫn cho tới khi ông có đứa con trai mới chết nhất thời hồi sinh đòi phải bảo chứng cho chiếc nhẫn ấy. Sau đó chiếc nhẫn được chuyển tới Vương Cung Thánh Đường Thánh Nữ Mustiola, ở ngoại thành Chiusi. Năm 1251, các kinh sĩ nhà thờ Thánh Mustiola trông coi nhẫn ấy, đã chuyển tới Duomo ở Chiusi để nhẫn được bảo vệ an toàn hơn. Năm 1420, chiếc nhẫn lại được đổi chỗ một lần nữa, lần này được chuyển tới Nhà Thờ Thánh Francesco ở Chiusi.

2. Thánh Tích bị trộm cắp

Có một bia khắc trong đan viện kín Palazzo delle Canoniche khắc mấy chữ: Vị Tu sĩ dòng Francíscô Wintherius (Winterio) đã mang chiếc nhẫn này tới Perugia năm 1473 theo sự sắp xếp qua một trung gian để trao tặng nó cho Thành Phố. Vị Tu sĩ đã bị buộc tội trộm cắp và bị bắt giam trong hai năm để điều tra, nhưng sau đó được thả ra và định cư tại Perugia. Thầy phục vụ với tư cách là viện trưởng của Nguyện Đường Thánh Gioan ở Mercato (San Giovanni del Mercato) (nay là Nguyện Đường Thánh Gioan Tẩy Giả “San Giovanni Battista” thuộc trường đại học Combio “Collegio di Cambio”) cho tới khi chết vào năm 1506. Thầy được an táng tại Nguyện Đường Thánh Anello ở Duomo.

Bản bia khắc không có nói gì đến vụ thầy Wintherius đã ăn trộm thánh tích lúc thầy còn ngụ tại tu viện Francesco ở Chiusi. Người Siêna, là những kẻ kiểm soát thành Chiusi, đã kháng cáo lên Đức Giáo Hoàng Sitô đệ tứ (Sixtus IV), nhưng ngài lại xử thiên vị có lợi cho người Perugia, và chiếc nhẫn đã được bảo vệ cẩn mật trong một cái thùng có tới 7 ổ khóa lại bên trong một cái lưới sắt ở Palazzo dei Priori. Các vụ dàn xếp quanh co cứ thế tiếp tục cho tới năm 1486, lúc Đức Giáo Hoàng Innocent VIII trị vì trong sự ưa thích của Perugia.

3. Sự Sùng Kính ở Perugia

Vào năm 1487, có một đan sĩ ngặt phép dòng Francíscô tên Bernardino da Feltre đã thuyết pháp ở Perugia về việc biệt kính Thánh Cả Giuse (đã được cho vào niên lịch phụng vụ năm 1479) và Thánh Anello. Ngài đã thành lập ra Hội Thánh Giuse, hội đã được tín nhiệm nhờ các việc sùng kính này, và đã được ghi nhận như là các phần tử sùng kính Thánh Cả đầu tiên. Thầy Bernardino cũng đã được ban phép đại diện cho Nguyện Đường Thánh Bernardino ở Siêna (Cappella di San Bernardino da Siena) tái dâng hiến cho Thánh Giuse. Lễ Mừng Kính Người lần đầu tiên ở Perugia là vào ngày 31 tháng Bảy năm 1487. Một năm sau, Đức Giám Mục Dionisio Vagnucci đã chuyển dời chiếc nhẫn “Santo Anello” từ Palazzo dei Priori sang một nhà nguyện mới ở Duomo (thường được gọi là Nguyện Đường Thánh Anello “Cappella del Santo Anello”).

Thánh Tích này đã được hai ông Federico và Cesarino Roscetto lưu giữ trong một hộp tháp thánh tích (1498-1511), trong hộp tháp đó, chiếc nhẫn được treo tòong teng với cái vương miện bằng bạc mạ vàng đã được ông Ippolito della Corgna dâng tặng năm 1716. Hộp tháp thánh tích thường là được đặt ở sau bức màn trên bàn thờ hiện thời trong nhà nguyện này. Tuy nhiên, chiếc hộp tháp thánh tích được trưng bày trên bàn thờ hằng năm vào ngày 31 tháng Bảy, nhân dịp kỷ niệm nó được dời chỗ đến đây. Đó là truyền thống kính viếng của dân hành hương trên đường đi đến Vương Cung Thánh Đường Thánh Maria Vương Mẫu các Thiên Thần ở Assissi (Santa Maria degli Angeli) để dự Hội Lễ ở Perdono (Festa di Perdono) vào ngày 2 tháng Tám.

4. Đai Thắt Lưng Thánh Giuse

Vào năm 1254, một trong những nhà ghi chép sử biên niên nổi tiếng của thời trung cổ Pháp, là Jean de Joinville (người Pháp), đã mang từ Jerusalem về cái đai lưng của Thánh Giuse, để nơi mà trong đó có một cái nhà nguyện được xây bên trong Nhà Thờ Đức Bà ở Joinville-sur-Marne (Notre-Dame de Joinville-sur-Marne). Năm 1649, một phần quyên góp của thánh tích được tặng cho nhà thờ thuộc Dòng đan sĩ Feuillants ở Paris và những nơi khác, năm 1662, được tặng cho Giám Mụm F. Vialart, giám mục Chalons-sur-Marne, và cho nhà thờ chính tòa của họ. Thánh Tích Đai Lưng dài khoảng gần một mét rưỡi, có màu hơi xám. Các đầu mối đai thắt lưng được cuốn siết chặt dính với cái ngà voi – đã bị ố vàng theo thời gian. Sau khi Thánh Giuse qua đời, kỷ vật này vẫn được Đức Trinh Nữ Maria cất giữ để tưởng niệm đến phu quân thánh khiết của Đức Bà. Ngày nay quý vị vẫn có thể được chiêm ngưỡng chiếc giây đai thắt lưng rất quý giá và rất thánh trong hộp thánh tích tại nhà thờ Đức Bà ở Joinville (Notre-Dame de Joinville). Vào thế kỷ thứ 13, giây đai thắt lưng đã được thêu mấy câu tượng trưng Fleur de Lis từ trong Kinh Cầu Thánh Giuse.

Hình kể chi tiết Jean de Joinville đang khiêng hòm thánh tích đai thắt lưng của Thánh Giuse.

Hình hiển thị chi tiết mấy câu kinh Fleur de Lis từ trong Kinh Cầu Thánh Giuse được thêu trên giây đai lưng của Thánh Giuse.

Mề-đay cuối thế kỷ thứ 19, một mặt mô tả hòm thánh tích đai thắt lưng của Thánh Giuse, còn mặt kia là chân dung của Thánh Gia.

5. Cây Gậy của Thánh Giuse (ở trong vỏ bọc gậy)

Cây Gậy hiện nay được tôn kính tại Hermitage ở Camaldoli nằm trên các dãy núi miền trung Nước Ý, gần đô thành Arezzo.

Rất tiếc Sóng Biển chưa biết về lịch sử chu du của cây gậy thánh tích đến cuối cùng rồi sao lại được yên vị ở Camaldoli cho tới nay. Chừng nào SB biết sẽ cập nhật thêm.

Mừng Kính Thánh Cả Giuse

Nguồn : www.memaria.net

TMCNN