GIỚI TRẺ, THIẾU NHI THÁNH THỂ THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO CÔNG LÝ HOÀ BÌNH, CẦU NGUYỆN CHO THẦY GIÁO NGUYỄN NĂNG TĨNH

Đăng ngày

Tối 6/6/2019 Giới trẻ, Thiếu nhi Thánh Thể Giáo Xứ Mỹ Khánh thắp nến cầu nguyện cho Công lý Hoà bình, cầu nguyện cho Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh.
Trong giờ thắp nến cầu nguyện, các bạn trẻ đã cùng nhau hát bài “trả lại đây cho nhân dân” – bài hát rất được người dân yêu thích, đây cũng chính là cái gọi là bằng chứng tuyên truyền chống phá nhà nước mà nhà cầm quyền nại đến để bắt giữ thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh.