Đức Giám Mục Giáo Phận Vinh Xin Quý Cha Và Anh Chị Em Không Về Tgm Để Mừng Bổn Mạng Đức Cha

Đăng ngày

“.. xin quý cha cùng mọi người vui lòng không về Tòa Giám mục chúc mừng Bổn mạng Đức cha, thay vào đó, Đức cha mong muốn được đón nhận món quà quý giá từ quý cha cùng mọi người trong đại gia đình Giáo phận bằng sự hiệp thông tạ ơn, cầu nguyện cho ngài và cho toàn Giáo phận, qua các thánh lễ và giờ kinh trong dịp lễ Bổn mạng của ngài.” Trích thư Hiệp thông Mừng Bổn Mạng Đức Cha Anphong .

THƯ HIỆP THÔNG
V/v: Mừng Bổn mạng Đức cha Anphong – Giám mục Giáo phận Vinh

Kính gửi: Quý cha, quý phó tế, tu sĩ, chủng sinh và toàn thể quý ông bà anh chị em thuộc gia đình Giáo phận Vinh,

Tòa Giám mục Giáo phận Vinh xin gửi tới quý cha, quý phó tế, tu sĩ, chủng sinh cùng mọi thành viên trong đại gia đình Giáo phận lời cảm tạ và tri ân chân thành vì sự hiệp thông, cộng tác với Tòa Giám mục và với quý Đức cha qua công tác mục vụ và xây dựng Giáo phận trong thời gian qua.

Theo niên lịch phụng vụ, lễ nhớ Thánh Anphong Maria Ligôri sẽ được cử hành vào ngày 01 tháng 08 (năm nay, nhằm vào thứ Năm, tuần XVII thường niên). Với tinh thần hiệp thông và lòng yêu mến, xin quý cha, quý phó tế, tu sĩ, chủng sinh cùng mọi người trong đại gia đình Giáo phận Vinh cùng hiệp ý dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức cha Anphong trong ngày lễ Bổn mạng của ngài.

Để giảm bớt sự bất tiện và vất vả cho quý cha và mọi người trong việc đi lại, xin quý cha cùng mọi người vui lòng không về Tòa Giám mục chúc mừng Bổn mạng Đức cha, thay vào đó, Đức cha mong muốn được đón nhận món quà quý giá từ quý cha cùng mọi người trong đại gia đình Giáo phận bằng sự hiệp thông tạ ơn, cầu nguyện cho ngài và cho toàn Giáo phận, qua các thánh lễ và giờ kinh trong dịp lễ Bổn mạng của ngài.

Vậy, vâng ý Đức cha, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh trân trọng thông tin tới quý cha cùng mọi người. Nguyện xin Thiên Chúa, qua sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Anphong, ban trên quý cha, quý phó tế, tu sĩ, chủng sinh cùng mọi thành phần dân chúa dư tràn ân phúc.

Hiệp nhất và bình an trong Chúa Kitô
Fx Nguyễn Hồng Ân
(chánh văn phòng TGM)