Sứ vụ dấn thân của giới trẻ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế Tỉnh Dòng Thánh Clêmentê

Đăng ngày

NhờSứ vụ dấn thân của giới trẻ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế, các tình nguyện viên sẽ được trải nghiệm đời sống thực tiễn trên toàn cầuvốnkết nốicác bạn trẻvớicác cộng đồng Dòng Chúa Cứu Thếtrên toàn thế giớivà đồng thờitạo cơ hộicho việc tham gia đoàn thể trong mộtmôi trường Kitô giáo.

(Bonn, Đức) – Thánh lễ cầu nguyện cho các tình nguyện viên sắp lên đường được cử hành tại Nhà thờ Tu viện Thánh Giuse tại Bonn hôm 23 tháng 8 năm 2019.

Cha Jürgen Langer và các tình nguyện viên thuộc dự án giới trẻ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế đã chuẩn bị Thánh lễ này. Cha Johannes Römelt, Điều phối viên vùng Châu âu, đã được mời đến chủ tế Thánh lễ. Ngoài ra, còn có các thành viên gia đình của các tình nguyện viên và các thành phần kì cựu của giới trẻ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế tham dự Thánh lễ.

 

Trong vòng 11 tháng, tổng cộng 13 tình nguyện viên được chọn sẽ phục vụ tại các trường học của Dòng Chúa Cứu Thế và các cộng đồng xã hội trên toàn thế giới. Cụ thể các tình nguyện viên sẽ được phân bổ làm việc tại Pada Dita/Sumba (2 người), Homba Karipit/Sumba (1 người ), Lima/Peru (2 người), Córdoba/Argentina (1 người), Cork/Ireland (2 người), Belfast/North Ireland (1 người), Paraguay (1 người), Bronx/Mỹ (2 người) và Philadelphia \Mỹ (1 người). Hầu hết các tình nguyện viên – tổng cộng 6 người – đều đã tốt nghiệp tại trường Collegium Josephinum Bonn, trường trung học Dòng Chúa Cứu Thế tại Bonn.

DSC_0963

Nhờ Sứ vụ dấn thân của giới trẻ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế, các tình nguyện viên sẽ được trải nghiệm đời sống thực tiễn trên toàn cầu vốn kết nối các bạn trẻ với các cộng đồng Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới và đồng thời tạo cơ hội cho việc tham gia đoàn thể trong một môi trường Kitô giáo.

Cầu chúc các tình nguyện viên Dòng Chúa Cứu Thế có một sự khởi đầu tốt đẹp và nhiều thành công trong sứ vụ của mình.

Carlos Sanabria

Hoàng Việt(theo Scala News)