LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN XXVI TN NĂM C 30.09.3019

Đăng ngày

BÀI ĐỌC I: Dcr 8, 1-8

“Ta sẽ cứu dân Ta khỏi đất phía mặt trời mọc và phía mặt trời lặn”.

Trích sách Tiên tri Dacaria.

Có lời Chúa các đạo binh phán rằng: “Đây Chúa các đạo binh phán: Ta đã ghen tức Sion với lòng ghen tức cực độ; Ta đã ghen tức nó với cơn phẫn nộ quá sức”.

Chúa các đạo binh còn phán như thế này: “Ta trở về Sion, và sẽ ngự giữa Giêrusalem; Giêrusalem sẽ được gọi là Thành chân lý, và núi Chúa các đạo binh sẽ được gọi là Núi thánh”.

Chúa các đạo binh lại phán như thế này: “Sẽ còn có lão ông lão bà cư ngụ trên phố phường Giêrusalem, mỗi người cầm gậy trong tay, vì họ đã cao niên. Các ngả đường thành phố đầy những trẻ nam trẻ nữ chơi trên đường phố”.

Chúa các đạo binh phán thêm rằng: “Trong những ngày ấy, nếu điều đó làm chướng mắt những kẻ còn sót lại trong dân, chớ thì nó sẽ làm chướng mắt Ta sao?” Chúa các đạo binh phán như vậy. Chúa các đạo binh còn phán rằng: “Này đây Ta sẽ cứu dân Ta thoát khỏi đất phía mặt trời mọc và phía mặt trời lặn. Ta sẽ dẫn chúng về cư ngụ giữa Giêrusalem: Chúng sẽ là dân Ta và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, trong chân lý và công chính”.

Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Lc 9, 46-50

“Kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, các mộn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng ai trong các ông sẽ là người cao trọng nhất. Chúa Giêsu thấu biết tư tưởng trong lòng các ông, Người liền dẫn một trẻ nhỏ tới, để đứng bên cạnh Người, và bảo các ông rằng: “Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy: mà hễ ai đón nhận Thầy, tức là đón nhận Đấng đã sai Thầy. Vì kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất”.

Gioan lên tiếng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy một người kia lấy danh Thầy mà trừ quỷ, và chúng con đã ngăn cản nó, vì nó không theo Thầy cùng với chúng con”. Chúa Giêsu bảo ông rằng: “Các con chớ ngăn cản, vì ai không chống nghịch các con, tức là thuận với các con”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

LỚN VÀ NHỎ

Lc 9, 46-50

Sáng ngày 26-7-2016, một tin tức khủng khiếp đã truyền đi khắp thế giới. Đó là hai người Hồi giáo cực đoan mang theo dao đã vào một nhà thờ ở Saint Etienne, thuộc nước Pháp, sát hại vị linh mục đang dâng Thánh Lễ và làm bị thương một người khác. Khi tin tức về vụ sát hại được loan truyền, nhiều người đã bày tỏ lòng đau đớn và lên án sự dã man của những kẻ sát nhân. Vị linh mục bị giết là cha Jacques Hamel, 86 tuổi, thụ phong linh mục vào năm 1958. Cha Hamel rất được giáo dân yêu mến và ngay cả các người Hồi giáo sống ở Saint Etienne cũng yêu quý cha. Các giáo dân đã chia sẻ: “Đó là một linh mục sống âm thầm, khiêm tốn, sẵn sàng với việc phục vụ và đã thực thi sứ vụ cho đến giây phút cuối cùng”. Nữ tu Danielle, người đã hiện diện trong giây phút cha Hamel bị sát hại đã khẳng định: “Đây là một linh mục vĩ đại, một linh mục phi thường”.

Ở đời, ai cũng muốn “ăn trên ngồi trước”, được làm vua, được kẻ hầu người hạ, được “quyền cao chức trọng”…nói chung là ai cũng muốn làm lớn trước mặt thiên hạ. Đức Giêsu lại dạy ta một con đường khác, trái nghịch với thế gian. Đó là con đường thập giá và cũng là con đường của những người bé nhỏ . Con đường thập giá của Đức Giêsu là con đường mà thế gian cho là không thể chấp nhận nhưng Đức Giêsu khẳng định đó chính là con đường cứu rỗi nhân loại mà Ngài chọn lựa theo thánh ý Chúa Cha.

Đức Giêsu cũng đã đồng hóa mình với những người bé nhỏ khi Ngài nói với các môn đệ: “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy là tiếp đón Đấng đã sai Thầy”. Trước câu hỏi ai là người lớn nhất trong các môn đệ, Đức Giêsu đã khẳng định: “Ai là người nhỏ nhất trong anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất”. Như thế người sống âm thầm khiêm tốn, biết quên mình phục vụ tha nhân sẽ được Ngài thưởng công xứng đáng, trở nên cao trọng trong Nước Trời.

Mỗi người Kitô hữu là những người được kêu gọi để trở nên người bé nhỏ của Chúa, bước đi trên con đường thập giá, con đường yêu thương. Xin Chúa giúp chúng ta sống tinh thần hy sinh và từ bỏ để trở nên người bé nhỏ của Chúa . Amen

Tin Vui Xuân Lộc.