Thánh Lễ Giỗ Lần Thứ 56 Của Cố Tổng Thống Gioan Baotixita. Ngô Đình Diệm và Giacobe. Ngô Đình Nhu

Đăng ngày

Thánh Lễ Giỗ Lần Thứ 56 của Cố Tổng Thống Gioan Baotixita. Ngô Đình Diệm và Giacobe. Ngô Đình Nhu tại phần mộ nghĩa trang Lái Thiêu.

Lúc 7g sáng ngày 2.11.2019 đã diễn ra Thánh Lễ Giỗ Lần Thứ 56 của Cố Tổng Thống GB. Ngô Đình Diệm và Giacobe Ngô Đình Nhu tại phần mộ nghĩa trang Lái Thiêu.

Thánh lễ do linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT chủ tế, cùng đồng tế có linh mục PX. Nguyễn Văn Nhứt, OP. và linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT.


Khoảng 200 anh chị em giáo dân các nơi nghe tin cũng đã đến hiệp thông cầu nguyện tham dự thánh lễ.