Người dân Hương Khê kéo nhau lên rú phản đối dự án bãi rác

Đăng ngày

Hàng ngàn người dân Lương Giáo Hương Thủy và Gia Phố kéo nhau lên rú dựng lán trại để phản đối chính quyền xã Hương Thủy huyện Hương Khê Hà Tĩnh xây dựng bãi rác.

Được biết chính quyền nơi đây xây dựng bãi rác gần Hương Thủy Gia Phố và Giáo xứ Hòa Ninh, theo người dân cho biết nếu chính quyền xã xây dựng bãi rác thì sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân nơi đây.

Mặc dừ người dân nhiều lần phản đối nhưng chính quyền nơi đây cũng chính quyền xã vẫn cương quyết làm. Từ chiều hôm qua đến nay người dân Lương Giáo kéo nhau lên đồi cao su, khe nước, xóm 1 xã hương thủy huyện hương khê Hà Tĩnh để nhầm phản đối chính quyền ngừng thi công và di dời bãi rác đi vị trí khác.

Đêm nay 14 giáo xứ thuộc giáo hạt Ngàn Sâu, bà con hương thủy đã đến hiệp thông cùng Hương Thủy Gia Phố và Giáo xứ Hòa Ninh.

Xin quý vị cầu nguyện cho bà con lương giáo Hương Thủy, Gia Phố và giáo xứ Ninh Cường.

Ảnh: JB Pham Hong Linh