Bà con VRLH đến trụ sở Ban tiếp công dân TP.HCM

Đăng ngày

4 Luật sư đồng hành cùng với bà con VRLH đến trụ sở tiếp công dân Tp.HCM, tại địa chỉ số 15, Nguyễn Gia Thiếu, phường 6, quận 3, để gửi “Đơn khiếu nại và kiến nghị của người dân Vườn Rau Lộc Hưng”, vào lúc 8 giờ, ngày 28.11.2019.

Quý Luật sư đi cùng với bà con, gồm: Luật sư Nguyễn Văn Miếng, Luật sư Đặng Đình Mạnh, Luật sư Trần Hồng Phong và Luật sư Đặng Trọng Dũng.

Nội dung chính của “Đơn khiếu nại và kiến nghị của người dân Vườn Rau Lộc Hưng” đề nghị nhà cầm quyền Tp.HCM “cấp sổ đỏ, bồi thường thiệt hại về tài sản do bị (nhà cầm quyền Tp.HCM, quận Tân Bình, phường 6) hủy hoại trái pháp luật, giải quyết quyền lợi của người sử dụng đất thỏa đáng và đúng pháp luật”.

Trong đơn người dân VRLH tố cáo nhà cầm quyền Tp.HCM, quận Tân Bình, phường 6: cưỡng chế đất của người dân VRLH trái pháp luật và không đúng thủ tục quy định của pháp luật; “cố tình coi thường quyền sống căn bản của người dân. Cố tình không tiếp dân, không trả lời, không giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo của người dân cách công bằng chính đáng theo Hiến pháp và Pháp luật suốt 20 năm qua”.

Bà con VRLH đã hiện diện trên mảnh đất Vườn Rau Lộc Hưng từ năm 1954 cho đến nay, tức đã hơn 65 năm qua. Nguồn gốc đất của bà con rõ ràng, sử dụng ổn định và lâu dài, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đóng thuế, bảo vệ đất, giữ gìn đất.

Nguồn: Vườn Rau Lộc Hưng