Cha Bề Trên Đinh Ngọc Lâm thông tin chính thức về vụ đốt nhà thờ Kỳ Đồng ngày 25.6.2020

Đăng ngày