Tâm tình xúc động của TPB VNCH khi nhận quà mùa Covid từ chương trình Tri Ân TPB VNCH DCCT Cần Giờ.

Đăng ngày