Lm. Giuse Hồ Đắc Tâm tổng kết chương trình trao quà Mùa Covid 2020 cho quý TPB VNCH vùng Sài Gòn.

Đăng ngày