Bài 23: Giải đáp thắc mắc (3) – Tại sao có nhiểu bạo lực trong Kinh Thánh? Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Đăng ngày