Những mảnh đời khốn khổ (7) – Chú TPB Nguyễn Thanh Hoàng (Út)

Đăng ngày

Những mảnh đời khốn khổ (7) – Chú TPB Nguyễn Thanh Hoàng (Út)

Chú TPB Nguyễn Thanh Hoàng, tên thường gọi là Nguyễn Văn Út, SQ. 75/156.797. Chú tham gia binh chủng Thủy Quân Lục Chiến, đại đội 2, tiểu đoàn 9, KBC 6626. Chú bị thương vào mùa hè đỏ lửa năm 1972 tại chiến trường Quảng Trị. Sau đó chú nằm điều trị tại Tổng Y Viện Cộng Hòa, đến biến cố năm 1975 chú bị đuổi ra khỏi bệnh viện. Hiện tại chú ở với các em, chú không vợ con, hoàn cảnh đơn chiếc. Vết thương của Chú bị hoại tử, lở loét.