“Anh em hãy cho họ ăn” – Lm. Antôn Đặng Hữu Nam

Đăng ngày

“Anh em hãy cho họ ăn” – Lm. Antôn Đặng Hữu Nam

Bài giảng CN XVIII TN A