ĐAN VIỆN THIÊN AN HUẾ TIẾP TỤC BỊ TẤN CÔNG

Đăng ngày
Chiều 11.08.2020, khoảng 17h00, một đám “quần chúng tự phát” tiếp tục kéo những băng rôn, biểu ngữ đến Đan viện Thiên An hò hét, chửi bới xúc phạm Chúa, xúc phạm Thánh Giá, xúc phạm quý cha quý đan sĩ, họ yêu cầu Đan viện trả lại đất cho dân, gây chia rẽ đoàn kết trong xã…
Các thầy xuống thinh lặng và đọc kinh, khi đi ra tượng thánh giá Chúa thì họ cản lại không cho ra nhưng rồi cũng ra được, các thầy đọc kinh cầu nguyện, trong lúc đó họ vẫn la hò hét bên tượng Thánh Giá Chúa.
Họ lên khoảng 35 phút rồi về và còn nói hẹn ngày mai tiếp tục.