Thánh lễ giỗ lần thứ 57 Cố TT Ngô Đình Diệm tại phần mộ nghĩa trang Lái Thiêu 2/11/2020

Đăng ngày
https://www.youtube.com/watch?v=NE-k4FqGzDs
Hiện diện trong thánh lễ có linh mục PX. Nguyễn Văn Nhứt dòng Đa Minh và linh mục Phao lô Lê Xuân Lộc, DCCT cùng với khoảng 50 anh chị em giáo dân xa gần đến hiệp thông cầu nguyện cho cố TT. Bên cạnh giáo dân còn có khá đông an ninh thường phục và sắc phục hiện diện quanh khu vực làm lễ và nghĩa trang.