Việt Nam đề xuất giảng dạy tiếng Hàn ở cấp tiểu học

Đăng ngày

Theo tin hãng UPI loan đi ngày 17/11, Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam đang tiến hành việc đưa tiếng Hàn vào chương trình giáo dục môn “ngoại ngữ đầu tiên” tại các trường tiểu học phổ thông bắt đầu vào năm tới.

Tại buổi hội thảo Hàn Quốc-Việt Nam tổ chức tại Đại học Hà Nội cùng ngày, Bộ Giáo dục-Đào tạo cho biết việc học tiếng Hàn từ cấp tiểu học đang được nghiên cứu và tiếng Hàn có thể được chọn vào năm tới để làm ngoại ngữ từ cấp tiểu học.

Bản tin trích dẫn Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Park Yang-woo rằng ông mong muốn tiếng Hàn được chấp thuận “như một môn học ngôn ngữ thứ hai thông thường ở Việt Nam càng sớm càng tốt”.

Theo VN Express từ năm 2016 tiếng Nga, tiếng Trung và tiếng Nhật đã được đưa vào chương trình giảng dạy. Hiên có hơn 1.500 học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông đang học tiếng Hàn ở Việt Nam.

nguồn: rfa.org