Giáo hội Công Giáo Việt Nam – TGP Sài Gòn “kiện” UBND tp.HCM đòi lại hai Cơ sở Trường Phước An, Thị Nghè

Đăng ngày
GNsP (06.12.2020) – Đất-nhà hai cơ sở trường Phước An (trước 1975 thuộc quyền sở hữu của Giáo xứ Thị Nghè) bị UBND Tp.HCM “cướp” một cách trắng trợn, nay lại cố tình hợp thức hóa hành vi “cướp” này bằng hành vi “tùy tiện” ký quyết định cấp “sổ đỏ” hai cơ sở trường Phước An cho trường Phù Đổng.
Giáo hội Công Giáo Việt Nam -Tổng Giáo phận Sài Gòn- khẳng định có đầy đủ bằng chứng và các cơ sở pháp lý để chứng minh hai cơ sở trường Phước An vẫn thuộc quyền sở hữu của Giáo phận Sài Gòn từ trước và sau năm 1975 cho đến nay.
Chính vì lẽ đó, Giáo hội Công Giáo Việt Nam -Tổng Giáo phận Sài Gòn- đã ủy quyền cho Cha Chánh xứ Giáo xứ Thị Nghè đứng Đơn khởi kiện UBND Tp.HCM về hành vi trái pháp luật trên. Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Tùng là Cha Chánh xứ Giáo xứ Thị Nghè, được quyết định bổ nhiệm và ủy quyền quản trị Giáo xứ theo văn bản bổ nhiệm số: I.51.2013.149 của Tòa Tổng Giám Mục Giáo phận Sài Gòn, vào ngày 24/06/2013.
Trong nội dung Đơn khởi kiện yêu cầu:
“Tuyên buộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lập tức thu hồi và hủy bỏ các quyết định hành chính trái pháp luật, cụ thể là các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BR 453947 và BR 453948 ngày 31/12/2013 được ban hành theo Quyết định số 5264/QĐ-UBND ngày25/09/2013 của UBND Thành phố”. Đồng thời “ khôi phục và tiến tới công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp đối với hai khu đất nói trên” cho Giáo xứ Thị Nghè .
“Đơn khởi kiện”đã được gửi trực tiếp đến Tòa Án Nhân dân Tp.HCM, vào ngày 30/11/2020, với biên bản “xác nhận đã nhận đơn khởi kiện” theo số 2067/GXN-A.
Trong Biên bản, Tòa án Nhân dân Tp.HCM “hẹn 08/12/2020” sẽ có kết quả trả lời.
Pv GNsP
* * *
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2020
ĐƠN KIỆN HÀNH CHÍNH
V/v: Yêu cầu hủy quyết định hành chính trái pháp luật
Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH
I. Người khởi kiện: GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM – TỔNG GIÁO PHẬN TP. HỒ CHÍ MINH
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Thanh Tùng (Tức: Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Tùng – Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Thị Nghè) – Sinh năm 1965, Căn cước số 060065000055 cấp ngày: 18/06/2018 tại Công an Tp.HCM – Địa chỉ: 22B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh – Văn bản ủy quyền số: I.51.2013.149 của Tòa Tổng Giám Mục Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh ngày 24/06/2013.
II. Người bị kiện: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thành Phong – Chức vụ: Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Tp.Hồ Chí Minh – Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
NỘI DUNG VỤ KIỆN:
1) Ngày 26/09/1951, Người Khởi Kiện đã được Chính quyền Sài Gòn cấp Bằng khoán số 14 – Trung tâm Thị Nghè (Bằng khoán số 14) công nhận là chủ sở hữu hợp pháp đối với thửa đất có diện tích là 02 mẫu 07s. 90c tại vị trí: lô số 12, tờ Bản đồ số 6, tọa lạc tại địa chỉ: 22B đường Hùng Vương, ấp 6, xã Thạnh Mỹ Tây, Thị Nghè, Gia Định (nay là số 22B đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận Bình Thạnh, Tp.HCM).
Vui lòng xem Tài liệu đính kèm số 2 – Trích lục Sổ Điền Thổ ngày 01/07/1969 của Tổng Nha Điền-Địa, Việt Nam Cộng Hòa (kèm bản đồ).
2) Ngày 09/11/1967 Người Khởi Kiện được Chính quyền Sài Gòn cấp phép số 393/67 xây dựng Cơ sở 1 – Trường Tiểu Học Phước An tại địa chỉ trên. Diện tích xây dựng được cấp phép là 1.368m2. Công trình sau khi hoàn thành được sử dụng làm trường học Công giáo.
Vui lòng xem Tài liệu đính kèm số 3 – Giấy Phép Xây Cất số 393/67 ngày 09/11/1967 của Tỉnh Trưởng tỉnh Gia Định.
3) Ngày 03/05/1974 Người Khởi Kiện tiếp tục được Chính quyền Sài Gòn cấp phép xây dựng Cơ sở 2 – Trường Tiểu Học Phước An cũng tại địa chỉ trên.
Vui lòng xem Tài liệu đính kèm số 4 – Công văn số 264-TKT/GĐ/XC/B ngày 03/05/1974 của Ty Kiến Thiết – Gia Định v/v Hướng dẫn lập hồ sơ xin phép xây dựng Cơ sở 2.
4) Kể từ ngày 11/05/1971, đều đặn hàng năm Người Khởi Kiện đều nhận thông báo yêu cầu kê khai, thực hiện nghĩa vụ tài chính – đóng thuế thổ trạch – đối với các kiến trúc dùng làm trường học Công giáo trên đất đang sử dụng, bao gồm Cơ sở 1 và Cơ sở 2 – Trường Tiểu Học Phước An (nay là Trường Tiểu học Phù Đổng, quận Bình Thạnh).
Vui lòng xem Tài liệu đính kèm số 5 – Công văn số 1490-TV/GĐ/ĐT ngày 11/05/1971 của Sở Thuế vụ Gia Định v/v Thu thuế thổ trạch các kiến trúc dùng làm trường học của Nhà Chung.
5) Cũng từ thời điểm đó, việc khai, đóng thuế thổ trạch của Người Khởi Kiện hàng năm đều được chính quyền kiểm tra, giám sát chặt chẽ.
Vui lòng xem Tài liệu đính kèm số 6 – Phiếu kiểm tra Thuế Thổ trạch ngày 18/05/1971.
6) Cho đến trước 30/04/1975, Người Khởi Kiện luôn hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế thổ trạch hàng năm cho chính quyền, liên quan đến quyền sử dụng đất Cơ sở 1 và Cơ sở 2 – Trường Tiểu học Phước An (nay là Trường Tiểu học Phù Đổng, quận Bình Thạnh).
Vui lòng xem Tài liệu đính kèm số 7 – Các Biên lai nộp thuế thổ trạch qua các thời kỳ.
7) Sau ngày 30/04/1975, thực hiện chính sách “công lập hóa các trường tư thục thuộc Giáo phận Sài Gòn” của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam; Văn thư số 576/VP-75 ngày 07/10/1975 của Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn về việc trao quyền quản lý, sử dụng “các cơ sở của Tư thục Công giáo trong Giáo phận Sài Gòn từ niên khóa 1975-1976” cho Nhà nước, Người Khởi Kiện, thông qua đại diện ủy quyền là linh mục Võ Văn Tân – Chính xứ Thị Nghè, đã ký bàn giao trọn vẹn Cơ sở 1 và Cơ sở 2 Trường Tiểu học Phước An (nay là Trường Tiểu học Phù Đổng, quận Bình Thạnh) để Nhà nước thống nhất “quản lý những cơ sở và phương tiện vật chất của Trường (theo văn bản kiểm kê bàn giao ngày 03/12/1975) mà trước đây đã trực tiếp hoặc gián tiếp phục vụ cho việc giảng dạy và học tập”. Trong Thông cáo chung của Sở Giáo dục Tp.Hồ Chí Minh và Ủy ban Liên lạc Giáo dục Công giáo Việt Nam về việc “công lập hóa các tư thục Công Giáo” ghi rõ: (i) “Giáo phận Sài Gòn đồng ý trao cho Nhà nước quyền sử dụng các trường sở thuộc Giáo phận kể từ niên khóa 1975-1976 này, để phục vụ cho mục tiêu giáo dục”; (ii) “Quyền sở hữu các trường sở nói trên vẫn thuộc về Giáo hội Công Giáo.”
Vui lòng xem Tài liệu đính kèm số 8 – Các Biên bản bàn giao Trường Tiểu học Phước An cho chính quyền; “Thông cáo chung của Sở Giáo Dục Tp.HCM và Ủy ban Liên lạc Giáo dục Công giáo về việc Công lập hóa các tư thục Công giáo” ngày 15/10/1975; Văn thư số 576/VP-75 ngày 07/10/1975 của Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn về việc trao quyền quản lý, sử dụng các cơ sở của Tư thục Công giáo trong Giáo phận Sài Gòn từ niên khóa 1975.
8) Kể từ thời điểm đó, Người Khởi Kiện với tư cách là Người sử dụng đất hàng năm vẫn tiến hành kê khai thuế đất trên danh nghĩa “Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn – số 180 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh”, mặc dù các diện tích đất tôn giáo này (bao gồm Trường Tiểu học Phù Đổng – Cơ sở 1 và Cơ sở 2) không thuộc đối tượng nộp thuế quyền sử dụng đất theo quy định – do đã cho Nhà nước mượn, quản lý và sử dụng từ sau giải phóng.
Vui lòng xem Tài liệu đính kèm số 9 – Tờ khai Nộp thuế Đất ngày 22/10/1994.
9) Ngày 30/08/1996, thực hiện Tổng Điều Tra Việc Sử Dụng Đất Của Các Tổ Chức theo Chỉ thị 245/TTg ngày 22/04/1996 của Thủ tướng Chính phủ, Người Khởi Kiện đã tiến hành kê khai tổng diện tích đất hiện đang sử dụng là 3.593 m2 tại địa chỉ 22B Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận Bình Thạnh – Mục đích sử dụng đất: Đất tôn giáo (sử dụng ổn định từ năm 1951 đến nay). Trong đó thể hiện rõ: “các diện tích Cơ sở 1 và Cơ sở 2 Trường Tiểu học Phù Đổng đang được Tòa Tổng Giám Mục Tp.HCM cho mượn sử dụng”. Việc kê khai này có xác nhận của Chính quyền địa phương.
Vui lòng xem Tài liệu đính kèm số 10 – Tờ Khai Sử Dụng Đất ngày 05/08/1996, được xác nhận bởi UBND phường 19, quận Bình Thạnh vào ngày 30/08/1996.
10) Ngày 21/09/1999, tại Tờ Đăng Ký Nhà-Đất mã số 7012925, tờ sơ đồ số 1 – số thửa đất 37, UBND phường 19, quận Bình Thạnh một lần nữa chính thức xác nhận: (i) Vị trí khu đất nhà thờ Thị Nghè tại số 22B Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận Bình Thạnh là “đất của tổ chức tôn giáo” được sở hữu hợp pháp; và (ii) Tòa Tổng Giám Mục Tp.Hồ Chí Minh – địa chỉ: 180 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 là chủ sở hữu hợp pháp đối với khu đất này, đặc biệt trong đó ghi rất rõ: “2 dãy trường 1 trệt, 2 lầu và một căn nhà 1 lầu đang cho Trường Phù Đổng mượn…”. Đất hoàn toàn không có tranh chấp.
Vui lòng xem Tài liệu đính kèm số 11 – Tờ Khai Đăng Ký Nhà-Đất ngày 21/09/1999, được xác nhận bởi UBND phường 19, quận Bình Thạnh vào ngày 15/09/1999.
11) Ngày 11/07/2020 Người Khởi Kiện bất ngờ nhận được Công văn số 2361/UBND ngày 11/07/2020 cùng các tài liệu photo đính kèm từ UBND quận Bình Thạnh với nội dung: “Trường Tiểu học Phù Đổng đã được UBND Thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BR 453947 và BR 453948 ngày 31/12/2013 theo Quyết định số 5264/QĐ-UBND ngày 25/09/2013 của UBND Thành phố”. Qua đó, Người Khởi Kiện mới biết được quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm nghiêm trọng bởi việc ban hành các quyết định hành chính trái luật. Các quyết định hành chính công nhận quyền sử dụng đất đối với 02 khu đất tôn giáo nói trên không những vi phạm nghiêm trọng pháp luật về đất đai (theo quy định pháp luật về đất đai thì đất của tổ chức tôn giáo bị cấm giao dịch chuyển nhượng, tặng cho dưới mọi hình thức), mà còn trái với các chế định pháp luật dân sự về quyền sở hữu nói chung; trái quy định về các quyền chiếm hữu, quyền sử dụng nói riêng được quy định tại Bộ Luật Dân Sự hiện hành (BLDS quy định: người được trao quyền “chiếm hữu”, “sử dụng” tài sản của tổ chức, cá nhân thông qua một giao dịch dân sự (nói chung là được trao quyền quản lý, khai thác tài sản) KHÔNG BAO GIỜ được công nhận là chủ sở hữu hợp pháp đối với tài sản đó). Các sai phạm một cách có hệ thống như nói trên của UBND Tp.Hồ Chí Minh thời kỳ đó đã và đang gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng, trực tiếp xâm hại nặng nề đến quyền, lợi ích hợp pháp của Người Khởi Kiện với tư cách Người sử dụng đất hợp pháp.
Vui lòng xem Tài liệu đính kèm số 12 – Công văn 2361/UBND ngày 11/07/2020 cùng các tài liệu photocopy của UBND quận Bình Thạnh gửi Người Khởi Kiện.
12) Ngày 12/11/2020 Người Khởi Kiện đã yêu cầu UBND phường 19, quận Bình Thạnh tiến hành hòa giải cơ cở đối với vụ việc nói trên theo quy định pháp luật.
Vui lòng xem Tài liệu đính kèm số 13 – Biên bản hòa giải cơ sở về đất đai ngày 12/11/2020.
Bởi các lẽ trên, Người Khởi Kiện theo đây kính yêu cầu Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý, giải quyết tranh chấp hành chính về đất đai, với các yêu cầu cụ thể như sau:
YÊU CẦU KHỞI KIỆN:
I- Tuyên buộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lập tức thu hồi và hủy bỏ các quyết định hành chính trái pháp luật, cụ thể là các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BR 453947 và BR 453948 ngày 31/12/2013 được ban hành theo Quyết định số 5264/QĐ-UBND ngày 25/09/2013 của UBND Thành phố.
II- Khôi phục và tiến tới công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp đối với hai khu đất nói trên cho Người Khởi Kiện theo quy định của Luật Đất Đai hiện hành.
Trong niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự công minh của luật pháp, xin được gửi đến Quý Tòa sự biết ơn chân thành và sâu sắc nhất. Trân trọng kính chào.
GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM – TỔNG GIÁO PHẬN TP. HỒ CHÍ MINH:
NGUYỄN THANH TÙNG
Đại diện ủy quyền
Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm có:
1. Tài liệu 1: Tài liệu chứng minh tư cách pháp nhân phi thương mại của Người Khởi Kiện quy định tại Điều 30 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016; Văn bản ủy quyền số I.51.2013.149 ngày 24/06/2013 của Tòa Tổng Giám Mục Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh cho Linh mục Phê rô Nguyễn Thanh Tùng (Bản chính).
2. Tài liệu 2: Trích lục Sổ Điền Thổ ngày 01/07/1969 của Tổng Nha Điền-Địa, Việt Nam Cộng Hòa đính kèm các bản vẽ (Bản photocopy).
3. Tài liệu 3: Giấy Phép Xây Cất số 393/67 ngày 09/11/1967 của Tỉnh Trưởng tỉnh Gia Định (Bản photocopy).
4. Tài liệu 4: Công văn số 264-TKT/GĐ/XC/B ngày 03/05/1974 của Ty Kiến Thiết – Gia Định v/v Hướng dẫn lập hồ sơ xin phép xây dựng Cơ sở 2 (Bản photocopy).
5. Tài liệu 5: Công văn số 1490-TV/GĐ/ĐT ngày 11/05/1971 của Sở Thuế vụ Gia Định v/v Thu thuế thổ trạch các kiến trúc dùng làm trường học của Nhà Chung (Bản photocopy).
6. Tài liệu 6: Phiếu kiểm tra Thuế Thổ trạch ngày 18/05/1971 (Bản photocopy).
7. Tài liệu 7: Các Biên lai nộp thuế thổ trạch qua các thời kỳ (Bản photocopy).
8. Tài liệu 8: Các Biên bản bàn giao Trường Tiểu học Phước An cho chính quyền; “Thông cáo chung của Sở Giáo Dục Tp.HCM và Ủy ban Liên lạc Giáo dục Công giáo về việc Công lập hóa các tư thục Công giáo” ngày 15/10/1975; Văn thư số 576/VP-75 ngày 07/10/1975 của Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn về việc trao quyền quản lý, sử dụng các cơ sở của Tư thục Công giáo trong Giáo phận Sài Gòn từ niên khóa 1975-1976 cho Nhà nước (Bản photocopy).
9. Tài liệu 9: Tờ khai Nộp thuế Đất ngày 22/10/1994 (Bản photocopy).
10. Tài liệu 10: Tờ Khai Sử Dụng Đất ngày 05/08/1996, được xác nhận bởi UBND phường 19, quận Bình Thạnh vào ngày 30/08/1996 (Bản photocopy).
11. Tài liệu 11: Tờ Khai Đăng Ký Nhà-Đất ngày 21/09/1999, được xác nhận bởi UBND phường 19, quận Bình Thạnh vào ngày 15/09/1999 (Bản photocopy).
12. Tài liệu 12: Công văn 2361/UBND ngày 11/07/2020 cùng các tài liệu photocopy của UBND quận Bình Thạnh gửi Người Khởi Kiện (Bản photocopy).
13. Tài liệu 13: Biên bản hòa giải cơ sở về đất đai ngày 12/11/2020 (Bản photocopy).
14. Tài liệu 14: Thẻ căn cước công dân của ông Nguyễn Thanh Tùng (Bản sao thị thực).