Mục ‘Bài giảng’

GNsP (20.09.2018) – Ở đời tiến hay lùi cũng bởi một chữ “ganh”. Ganh đua sẽ giúp ta thăng tiến nhưng ganh tị sẽ hủy hoại danh dự của ta. Ganh đua là cạnh tranh để giành lấy phần thắng, phần hơn một cách lành mạnh và chính đáng. Ganh...

GNsP (13.09.2018) – Những nhà đạo đức hôm nay dường như không bằng lòng với cách suy nghĩ và hành động của đa số các...

#GNsP – Tin Mừng Chúa Nhật 23 Thường Niên B: “Ngài ngước mắt lên trời, thở dài và nói: Ephata!” (Mc 7, 34). Một số...

GNsP (07.09.2018) – Con người một khi đã bị bệnh câm điếc thì mất khả năng giao tiếp với tha nhân. Vì “câm”...

GNsP (30.08.2018) – Đôi khi tôi vẫn tự hỏi: tại sao Thiên Chúa tạo dựng con người có trí tuệ thông minh, có thể biết...

LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 25/08/2018: TÔN LÊN VÀ HẠ XUỐNG Linh mục Vinhsơn Trần Trí Tuệ, DCCT ...

GNsP (21.08.2018) – Mỗi lần tham dự Thánh lễ hôn phối, ta được nghe từng lời của chú rể: Anh … nhận em … làm vợ và...