Mục ‘Bài giảng’

‪‎GNsP‬ (19.06.2015) -Người Kitô hữu phải nhận chân điều này nếu không có Chúa trợ giúp họ không thể tiến bước trong đời sống. Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyên nhủ các tín hữu như trên trong bài giảng thánh lễ sáng hôm qua thứ Năm, 18.06...

GNsP (18.06.2015) – Đồng Nai – Có đôi khi trong cuộc sống chúng ta không hiểu tại sao sóng gió lại đến với chúng...

‪#‎GNsP‬ (17.06.2015)- Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng nếu bạn xóa đi nghèo khó theo Tin Mừng, bạn không thể hiểu được...

‪#‎GNsP‬ (16.6.2015) – Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống thanh thoát vượt lên trên những sỉ nhục và đừng...

‪#‎GNsP‬ (15.06.2015) – “Như hạt giống âm thầm mọc lên từ lòng đất thì sức mạnh Lời Thiên Chúa cũng lớn...

‪#‎GNsP‬ (13.06.2015) -Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt...

‪#‎GNsP‬ (12.06.2015) – Đức Thánh Cha Phanxicô giúp hướng dẫn tĩnh tâm cho hàng ngàn linh mục khắp nơi trên thế giới...

‪#‎GNsP‬ (12.06.2015) -Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng muốn nên chứng nhân đích thực trong đời sống Kitô hữu đòi phải...

GNsP (12.06.2015) – Sài Gòn – Hạt cải, men bánh là biểu trưng con số nhỏ, hoặc hình ảnh con số còn lại. Con số nhỏ...

GNsP (11.06.2015) – Đồng nai – Cuộc sống là những ngày gieo vãi. Có “gieo có gặt”. Gieo và gặt không chỉ là những...