Mục ‘Bình luận’

GNsP (12.10.2017) – Sau 7 ngày gọi là “làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm”, Hội nghị Trung 6/Khóa XII đảng Cộng sản Việt Nam đã kết thúc ngày 11/10 (2017) tại Hà Nội nhưng không đưa ra được quyết định nào để chận...

#GNsP (12.10.2017) – Trong những ngày qua, hình ảnh những cử chỉ phục vụ khách hàng của nhân viên tập đoàn xăng dầu...

GNsP (10.10.2017) – Một thanh niên tỏ ra bối rối khi nghe người này người kia nói hay viết rằng “phải tuân phục chính...

GNsP (05.10.2017) – “Cho đến nay tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, kém...

GNsP (28.09.2017) – Theo dõi tình hình Việt Nam từ bên ngoài  thấy lạ tại sao người dân chưa vùng lên lật đổ chế độ...

GNsP (21.09.2017) – Từ lâu, đảng Cộng sản Việt Nam khoe hoài chuyện nhờ có đòan kết nhất trí trong đảng mà Đảng đã...

GNsP (17.09.2017) – Để chuẩn bị cho cái gọi là “phiên tòa công khai” xét xử sơ thẩm cựu Tù Nhân Lương Tâm Nguyễn...

GNsP (15.09.2017) –  “Tôi là Tương Lai, vào Đảng Lao Động Việt Nam ngày 6.1.1959, đảng do Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh...

GNsP (08.09.2017) – Theo thông tin, một nhóm côn đồ khoảng 20 người mang theo các vũ khí chuyên dụng như: súng, lựu đạn,...

#GNsP (08.09.2017) – Sợ bố mẹ mắng vì trót lấy trộm đồ dùng học tập ở trường, ba học sinh tại một trường tiểu...