Mục ‘Bình luận’

GNsP – “Cần luật này bảo vệ chế độ này, không thể để muốn nói gì thì nói, muốn chửi ai thì chửi.” Lời khẳng định này của Tổng Bí Thư chính là nguyên nhân sâu xa khiến 86,86% Đại biểu quốc hội đã nhấn nút thông qua Dự thảo...

#GNsP – “Chi 300.000 đồng kích động người dân đi biểu tình thuê” là cách giải thích của giới truyền thông lề phải...

#GNsP (12.06.2018) – Đã gần nửa đêm mà tình hình tại Bình Thuận vẫn chưa có dấu hiệu bình yên. Bình Thuận bị cô lập,...

#GNsP (11.06.2018) – “Báo chí lề phải” là cách gọi gần đây cho các loại hình báo chí do đảng cộng sản chỉ...

#GNsP (10.06.2018) – Dòng người biểu tình phản đối luật Đặc Khu-luật bán nước cuồn cuộn chảy dài như thác đổ....

#GNsP– Tôi viết những dòng này trước ngày chủ nhật 10 -6 – 2018 khi chính quyền chuẩn bị đối phó với những cuộc...

-Thủ tướng VN bất ngờ quyết định: ”Rút số năm cho thuê đất, và không còn giữ mức 99 năm như dự thảo ban đầu.”   –Nguyên...

#GNsP Thông tin Quốc hội có thể thông qua Dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn (Quảng Ninh),...

#GNsP – Năm 2018 này kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Karl Marx (1818-1883), ông tổ của chủ nghĩa Cộng sản. Ông vẫn tiếp...

#GNsP (01.06.2018) – Rõ ràng là Quốc Hội Việt Nam,cơ quan đại diện dân và đảng Cộng sản cầm quyền đã cúi đầu khuất...