Mục ‘Bình luận’

GNsP (14.05.2015) – Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đã đặt tiêu chuẩn tiên quyết cho người được chọn vào Ban Chấp hành Trung ương khoá đảng XII là phải tuyệt đối trung thành với “chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,...

GNsP (14.05.2015) – Sài gòn – Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung quốc, ông Hoa Xuân Oánh tuyên bố ngày 8-5-2015 nguyên văn...

GNsP (12.05.2015) – Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng ngày 11.05.2015, cho ý kiến về báo cáo bổ sung...

‪#‎GNsP‬ (12.05.2015) – Nhà văn Dostoieski từng nói:“Nếu Chúa không hiện hữu, ta có quyền làm bất cứ điều gì”....

GNsP (11.05.2015) – RFA – Trong một lần trả lời về việc dấn thân của người tu sĩ trong giáo hội, Đức Giáo hoàng...

‪GNsP (11.05.2015) – Blog Ns. Tuấn Khanh – Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel trình bày một sự thật về chuyện bà sẽ...

GNsP –  (10.5.2015) – Ăn bẩn ! Dưa đã đến mùa thu hoạch mà không có thương lái đến thu mua, nông dân ở xã Tịnh...

GNsP (08.05.2015) – “Không phải tất cả những ai kéo bạn ra khỏi đống phân đều là bạn của bạn.” Đó là bài học...

GNsP (08.5.2015) – “Thảm họa Bắc thuộc” là tựa đề cuốn phim tài liệu của nhóm Film Club ở Thủ đô Hoa Thịnh Đốn...

GNsP (08.5.2015) – “Dự thảo ‘Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo’ đang vi hiến, không hợp pháp, cản trở việc thực hiện các...