Mục ‘Bình luận’

‪GNsP (11.05.2015) – Blog Ns. Tuấn Khanh – Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel trình bày một sự thật về chuyện bà sẽ không tham dự lễ diễu binh tại Nga nhằm kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát-xít Đức. Lý do không phải là một vấn đề mặc...

GNsP –  (10.5.2015) – Ăn bẩn ! Dưa đã đến mùa thu hoạch mà không có thương lái đến thu mua, nông dân ở xã Tịnh...

GNsP (08.05.2015) – “Không phải tất cả những ai kéo bạn ra khỏi đống phân đều là bạn của bạn.” Đó là bài học...

GNsP (08.5.2015) – “Thảm họa Bắc thuộc” là tựa đề cuốn phim tài liệu của nhóm Film Club ở Thủ đô Hoa Thịnh Đốn...

GNsP (08.5.2015) – “Dự thảo ‘Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo’ đang vi hiến, không hợp pháp, cản trở việc thực hiện các...

GNsP (29.04.2015) – Đăk Lăk – Tháng Tư lại về… Những vết thương âm ỉ lại thêm một lần đau nhức trong tâm...

#‎GNsP‬ (29.04.2015) – Sài Gòn – Tục ngữ có câu “Sức mạnh của sợi dây xích nó nằm ở mắt yếu nhất”....

GNsP – Tôi sinh ra và lớn lên ở Miền Bắc sau năm 1975, nên xã hội Miền Nam thời Việt Nam Cộng Hòa và biến cố 30.4.1975...

Những ngày này, đường phố Sài Gòn đâu đâu cũng treo băng rôn “40 năm ngày giải phóng Miền Nam”, “40 năm ngày...

#‎GNsP‬ (27.04.2015) –Sài Gòn – Mục Tử Nhân Lành là người canh giữ, bảo vệ để chiên của mình được an toàn. Mục...