Mục ‘Bình luận’

GNsP (16.06.2015) – Sài Gòn – Chỉ trong một tuần, đã có thật nhiều nước mắt đổ xuống trên toàn cõi Việt Nam. Với nhiều lý do. Nước mắt tràn trên các trang báo, bi thương trong các lời mô tả. Những giọt nước mắt ấy, rơi xuống vì...

GNsP (15.06.2015) – Washington DC, USA – Thứ Sáu vừa qua, Bộ Quốc phòng (BQP) Hoa Lục đã xác nhận đã thử nghiệm lần...

GNsP (12.06.2015) – Sài Gòn – Ngày 8/6/2015 trên các trang webs truongtansang. net, nguyentandung. org, và nguyenthiennhan. net…...

GNsP (12.06.2015) – Washington DC, USA – Lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam đang bối rối trước vấn đề chủ quyền...

GNsP (07.06.2015) Ngũ Giác Đài vẫn đang tìm kiếm một sự thống nhất nhằm giải quyết TQ về Biển Đông. Có ý kiến cho rằng...

GNsP (06.06.2015) – Melbourne, Úc Đại Lợi – Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia với kinh tế tự do, y tế đại chúng,...

GNsP (06.06.2015) – Hà Nội – Kể từ năm 1972, hàng năm, Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (UNEP) tổ chức và...

GNsP (05.06.2015) – Washington DC, USA – Hoa Kỳ và Việt Nam đã mở ra một kỷ nguyên hợp tác mới giữa hai cựu thù, nhưng...

GNsP (04.06.2015) – California, USA – Cuộc đối thoại Shangri-la lần thứ 14 ở Singaore không còn là diễn đàn quốc tế,...

GNsP (04.06.2015) – Sài Gòn – Âu Dương Thệ: Bài phân tích và bình luận dưới đây vừa phổ biến trên báo Cộng sản...