Mục ‘Bình luận’

GNsP (19.06.2015) – Washington DC, USA – Đại hội đảng XII chỉ còn 6 tháng để chuẩn bị nhưng Lãnh đạo của 3 ngành Tuyên giáo, Quân đội và Công an đã mất ăn mất ngủ với cơn ác mộng “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của cán bộ,...

GNsP (17.06.2015) – Huế – Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 221. Câu thơ trên đây của thi hào Nguyễn Du trong...

GNsP (16.06.2015) – Sài Gòn – Chỉ trong một tuần, đã có thật nhiều nước mắt đổ xuống trên toàn cõi Việt Nam....

GNsP (15.06.2015) – Washington DC, USA – Thứ Sáu vừa qua, Bộ Quốc phòng (BQP) Hoa Lục đã xác nhận đã thử nghiệm lần...

GNsP (12.06.2015) – Sài Gòn – Ngày 8/6/2015 trên các trang webs truongtansang. net, nguyentandung. org, và nguyenthiennhan. net…...

GNsP (12.06.2015) – Washington DC, USA – Lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam đang bối rối trước vấn đề chủ quyền...

GNsP (07.06.2015) Ngũ Giác Đài vẫn đang tìm kiếm một sự thống nhất nhằm giải quyết TQ về Biển Đông. Có ý kiến cho rằng...

GNsP (06.06.2015) – Melbourne, Úc Đại Lợi – Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia với kinh tế tự do, y tế đại chúng,...

GNsP (06.06.2015) – Hà Nội – Kể từ năm 1972, hàng năm, Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (UNEP) tổ chức và...

GNsP (05.06.2015) – Washington DC, USA – Hoa Kỳ và Việt Nam đã mở ra một kỷ nguyên hợp tác mới giữa hai cựu thù, nhưng...