Mục ‘Bình luận’

GNsP (21.08.2015) – Washington DC, USA – Đã có những dấu hiệu run chân trước thềm Đại hội Đảng XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang cho đến đội ngũ Tuyên giáo và Quân ủy Trung ương. Trước hết hãy nói...

GNsP (19.08.2015) –“Hằng năm cứ vào cuối Thu lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc,lòng...

GNsP (16.08.2015) – “Đất nước đang đứng trước những thử thách sống còn. Độc lập, toàn vẹn lãnh thổ bị đe dọa,...

GNsP (13.08.2015) – Washington DC, USA – Chỉ còn tháng rưỡĩ nữa, từ ngày 5/10/2015, mọi người sẽ được đọc Dự thảo...

‪‎GNsP‬ (13.08.2015) –Hội đồng các Giáo hội của Nam Sudan (SSCC) chính thức phát động tiến trình hòa bình mới cho Nam...

GNsP‬ (11.08.2015) – Gần 15 bạn trẻ đến từ Ninh Bình, Nghệ An, Sài Gòn, Thủ Đức, Cần Thơ, Đồng Nai… tham dự buổi thảo...

GNsP (06.08.2015) – Washington DC, USA – Đã có bằng chứng Ban Tuyên giáo của đảng Cộng sản Việt Nam thất bại trong...

GNsP (31.07.2015) – Washington DC, USA – Chuyến thăm lịch sử đầu tiên đến nước Mỹ và gặp Tổng thống Barack Obama...

GNsP (27.07.2015) – “Tôi phải công nhận là Việt Nam mình qua các nước Đông Nam Á hay bị kiểm tra thêm, họ nhìn Quốc...

GNsP (25.07.2015) – Melbourne Úc Đại Lợi – Nói đến độc tài, nhân quyền, dân chủ là nói đến quyền lực thuộc về...