Mục ‘Bình luận’

GNsP (08.10.2015) – Càng sống lâu, người gìa càng lú lẫn là luật tự nhiên nhưng chuyện đảng Cộng sản Việt Nam cứ mãi tự cử, tự bầu để ăn hết quyền dân không chỉ kéo dài hại nước mà còn phản dân hơn bao giờ hết. Chuyện này nói...

GNsP (03.10.2015) – Washington DC, USA – Ngày mồng Hai tháng Chín năm 1945, tại cuộc mít tinh Tuyên bố Độc lập ở Qủang...

GNsP (29.09.2015) – “Người ơi gặp gỡ làm chi / Trăm năm biết có duyên gì hay không? ” Trong cuộc đời của mỗi con người,...

GNsP (26.09.2015) – Washington DC, USA – Khi Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Quốc...

  GNsP (18.09.2015) – Đảng Cộng sản Việt Nam đã hiện nguyên hình là một tổ chức chỉ biết sống chung với tụt...

GNsP (16.09.2015)- Tiến sĩ Nathan Romain lên tiếng bày tỏ sự thất vọng khi Quốc Hội Anh đã khước từ Dự Luật Hỗ Trợ Cái...

GNsP (13.09.2015) – 1. Không uống đúng bia Sài Gòn, “quan” giáo dục phải “viết bản kiểm điểm”: Truyền thông lề...

GNsP (11.09.2015) – Washington DC, USA – Đảng và Quân đội Cộng sản Việt Nam đang đổ hết gas vào những cái mồm tuyên...

GNsP (09.09.2015) – Luồng tư tưởng cũ của những người không có niềm tin vào sự khoan hồng đã tồn tại từ những năm...

GNsP (03.09.2015) – Washington DC, USA – Lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam đã bị ông Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang...