Mục ‘Dân Oan’

Việt Nam, ngày 14/6/2017, Hỡi những người cộng sản đã đi theo đảng một cách chân thành, vì coi đó là lý tưởng cao đẹp, xin quý vị nên nghĩ lại, xem tổ chức mà quý vị đang đứng trong hàng ngũ liệu có và còn xứng đáng là một chính đảng...

Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 5/2017 (Danh sách được lập từ ngày 1...

Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 4/2017 (Danh sách được lập từ ngày 1 đến...

Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 3/2017   (Danh sách được lập từ ngày...

Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 2/2017 (Danh sách được lập từ ngày 6 đến...

Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 1/2017 (Danh sách được lập từ ngày 1 đến...

Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 12/2016 (Danh sách được lập từ ngày 1 đến...

#GNsP (22.12.2016) – Sau 11 năm bị TAND tỉnh Bắc Giang và TAND Tối cao tuyên án oan về tội Hiếp dâm trẻ em và Giết người,...

Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 11/2016 (Danh sách được lập từ ngày 1-30/11/2016) 1....

#GNsP (02.12.2016) – Với tội danh “Gây rối trật tự công cộng”, người phụ nữ trung kiên của nông dân Dương Nội,...