Mục ‘Dân Oan’

Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 6 và tháng 7/2017 1. Nguyễn thị Kim Liên 2. Mai Thái Bảo 3. Kim Liên Nguyễn, Mỹ 4. Cha Dũng, Long Beach 5. Trần Kim Lan, Mỹ 6. NGỌC THI NGUYEN, MỸ 7. Mai văn Thuận và Mai thị Lộc 8....

#GNsP – Thấm thoát đã được hai năm tôi bước ra khỏi nhà tù nhỏ sau bốn năm bị cầm tù. Ngày 03 tháng Tám năm 2015...

#GNsP – Hôm nay, ngày 18/7/2017 khoảng 30 người dân giáo xứ Phú Yên, đại diện cho các ngư dân thuộc các giáo xứ Vĩnh...

Việt Nam, ngày 14/6/2017, Hỡi những người cộng sản đã đi theo đảng một cách chân thành, vì coi đó là lý tưởng cao đẹp,...

Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 5/2017 (Danh sách được lập từ ngày 1...

Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 4/2017 (Danh sách được lập từ ngày 1 đến...

Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 3/2017   (Danh sách được lập từ ngày...

Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 2/2017 (Danh sách được lập từ ngày 6 đến...

Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 1/2017 (Danh sách được lập từ ngày 1 đến...

Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 12/2016 (Danh sách được lập từ ngày 1 đến...