Mục ‘Dân Oan’

(Xin các bạn ủng hộ dân oan Vườn Rau Lộc Hưng cùng chia sẻ, yêu cầu chính quyền TPHCM phải tiếp dân, đối thoại, không né tránh) Việt Nam, ngày 10 tháng 5 năm 2019 Nhóm luật sư Lộc Hưng (LSLH), gồm những luật sư trợ giúp pháp lý cho các hộ dân...

Đã hơn bốn tháng trôi qua, kể từ ngày Vườn Rau Lộc Hưng bị cưỡng chế bất hợp pháp, những cư dân ở đây đã trưng...

Người dân Lộc Hưng phản đối Phòng Giáo dục Tân Bình chỉ thị trường học tuyên truyền về vụ cưỡng chế vườn rau...

#GNsP 09.04.2019 – UBND QUẬN TÂN BÌNH BIẾN GIÁO DỤC THÀNH CÔNG CỤ ĐỂ CHIẾM ĐẤT Ngày 03.04.2019 vừa qua UBND Quận Tân...

Chính quyền Quận Tân Bình bắt các trường học tuyên truyền về vụ cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng Những cư dân vườn rau...

Nhắc đến cụm từ VRLH ngày hôm nay có lẽ đã chẳng xa lạ gì với mọi người. Nhắc đến dân oan khu vực phường 6 quận...

#GNsP 08.04.2019- Tin về vườn rau Lộc Hưng Hôm nay ngày 08.04.2019 tròn 3 tháng bà con trong khu vườn rau Lộc Hưng bị nhà cầm...

Nhóm luật sư Lộc Hưng vừa phổ biến thông báo số 05 về một số diễn tiến mới nhất về khu đất Vườn Rau nơi hằng...

#VRLH THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 5 CỦA NHÓM LUẬT SƯ LỘC HƯNG. Việt Nam, ngày 13 tháng 3 năm 2019. Nhóm luật sư Lộc Hưng (LSLH), gồm...

#GNsP 13.03.2019 – Tin về vườn rau Lộc Hưng Hôm nay theo dự kiến phía đại diện dân oan vườn rau Lộc Hưng có cuộc họp...