Mục ‘Các Dòng Tu’

GNsP (30.10.2016) – TCH thứ 25 của DCCT sẽ khai mạc vào thứ hai 31/10/2016 tại Pattaya, Thailand. Hiện nay các thành viên TCH từ khắp nơi trên thế giới đã bắt đầu tập trung về Dòng Chúa Cứu Thế ở Pattaya, Thái Lan. Ủy ban Trù bị đã chuẩn bị...

GNsP – Thánh Giêrađô được tôn vinh là vị Thánh Bổn mạng của các bà mẹ mang thai. Ngay khi sinh thời, nhờ chiếc khăn...

GNsP– Ngày đầu tiên trong Tam Nhật Kính Thánh Giêrađô, một tu sĩ DCCT, được cử hành tại DCCT Sài Gòn chiều ngày 13.10...

GNsP – Trước khi kết thúc Kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 09.10.2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố bổ nhiệm 17 tân...

‪GNsP‬ – “Dòng chị em Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa là một Hội dòng theo luật giáo phận, tuân giữ 3 lời khấn: khó...

‪‎GNsP‬ – “Ngài khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc, làm tốt tươi thảo mộc cho người thế hưởng dùng. Từ...

‪‎GNsP‬ – Hôm qua thứ Hai 01.08 lễ thánh Anphongsô, Đấng sáng lập DCCT, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc DCCT...

‪‎GNsP‬ – Lúc 4h30 chiều thứ Bảy ngày 30/7, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn đã diễn ra thánh lễ bước...

‎GNsP‬ – Chiều nay 29.07 lúc 6g tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) Sài Gòn khai mạc Tam...

‪GNsP‬ – “Hôm nay bế mạc Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (ĐMHCG) không phải là chúng ta hết lòng yêu mến Đức...