Mục ‘Các Dòng Tu’

#GNsP – Năm 1964, sau 39 năm các vị thừa sai đầu tiên của Dòng Chúa Cứu Thế đến Việt Nam (1925), tại Việt nam đã hình thành một Tỉnh Dòng độc lập.Thành quả này thấm đẫm bao máu xương của các vị Thừa sai Cannada cũng như Việt Nam. Lúc...

Học viện mới của dòng Tên tập trung phát triển các kỹ năng xây dựng đất nước và hướng đến một xã hội bác ái hơn Cha...

Philippines: vị Giám mục dấn thân cho quyền của người nghèo, Đức cha Ireneo Amantillo, CSsR về với Chúa Đức cha Ireneo Amantillo,...

Bức ảnh cách đây 49 năm (10/10/1969). Đức cha Paul Léon Seitz đưa 4 thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế đến vùng đất Pleikly và...

GNsP (08.10.2018) –  Scala – Ủy ban Trung ương về Chăm sóc Mục vụ Xã hội (PS-JPRIC) đã gặp nhau từ ngày 24 đến 30...

Lúc 9 giờ 30, hôm nay thứ Tư, 12.09, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên Giám mục Giáo phận Phát Diệm đã chủ sự thánh...

“Ngài ở giữa chúng con như người mẹ”! Đó là tâm tình chính yếu khi nhắc về cố linh mục Giuse Phan Thiện Ân, DCCT trong...

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin CHA GIUSE PHAN THIỆN ÂN, C.Ss.R. Sinh ngày: 03.07.1933 tại:...

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ THÁNH ANPHONGSÔ (1696 – 1787) Thánh Alphonsus Liguori sinh tại Marianella gần thành phố Naples vào ngày 27 tháng...

1. Lược sử hình thành : Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm hiện diện và phát triển trên mảnh đất Thủ Thiêm hơn 178 năm,...