Mục ‘Các Dòng Tu’

GNsP (20.05.2015) – Sài Gòn – Ngay sau khi lãnh nhận sứ vụ linh mục, An-phong đã khởi sự công việc mục vụ giữa những người nghèo và bị bỏ rơi hơn cả ở Na-pô-li. Trong các thánh đường và tại các quảng trường, ngài qui tụ bên mình...

GNsP (18.5.2015)- Lúc 10g, thứ Bảy, ngày 16.5.2015 tại nhà thờ thánh Thomas Aquinas, Minburi, Thái Lan, Đức Cha Philip Banchong Chaiyara...

GNsP (11.05.2015) – Các hoạt động của Hội nghị Quốc tế lần thứ 8 về Thần học Luân lý Dòng Chúa Cứu Thế vừa cho...

GNsP (11.05.2015) – Chúng tôi xin giới thiệu video dưới đây trình bày sứ điệp và lời chứng của Cha Ronald McAinsh CSsR,...

GNsP (11.05.2015) – Phụ tỉnh Bratislava Viceprovince đã phát hành một tài liệu mới về Phụ tỉnh. Trong Năm Đời sống Thánh...

GNsP (11.05.2015) – Vào năm 1958, cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế (Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Anphong), và hiệp hội Công...

‪GNsP‬ (04.05.2015) – Vào lúc 10g, Chúa Nhật 03.5, tại giáo xứ Cần Giờ thuộc hạt Xóm Chiếu, Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã...

#‎GNsP‬ (26.04.2015) – Sáng thứ Bảy, 25.4.2015 Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh đã truyền chức...

GNsP (26.04.2015) –Sài Gòn – Trong Thư bổ nhiệm cha Tôma Trần Quốc Hùng, DCCT làm tân chánh xứ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng...

GNsP (26.04.2015) – Sài Gòn – Sáng nay vào lúc 10g00, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, thuộc DCCT Sài Gòn diễn ra thánh...