Mục ‘Các Dòng Tu’

GNsP (11.05.2015) – Các hoạt động của Hội nghị Quốc tế lần thứ 8 về Thần học Luân lý Dòng Chúa Cứu Thế vừa cho ra mắt một tác phẩm. Cuốn sách này do hai cha DCCT Giovanni Del Missier và Andrzej Stefan Wodka biên soạn. Đây là một tác phẩm sử...

GNsP (11.05.2015) – Chúng tôi xin giới thiệu video dưới đây trình bày sứ điệp và lời chứng của Cha Ronald McAinsh CSsR,...

GNsP (11.05.2015) – Phụ tỉnh Bratislava Viceprovince đã phát hành một tài liệu mới về Phụ tỉnh. Trong Năm Đời sống Thánh...

GNsP (11.05.2015) – Vào năm 1958, cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế (Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Anphong), và hiệp hội Công...

‪GNsP‬ (04.05.2015) – Vào lúc 10g, Chúa Nhật 03.5, tại giáo xứ Cần Giờ thuộc hạt Xóm Chiếu, Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã...

#‎GNsP‬ (26.04.2015) – Sáng thứ Bảy, 25.4.2015 Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh đã truyền chức...

GNsP (26.04.2015) –Sài Gòn – Trong Thư bổ nhiệm cha Tôma Trần Quốc Hùng, DCCT làm tân chánh xứ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng...

GNsP (26.04.2015) – Sài Gòn – Sáng nay vào lúc 10g00, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, thuộc DCCT Sài Gòn diễn ra thánh...

GNsP (24.04.2015) – Roma – “Hãy cầu nguyện cho những người tị nạn và di dân, và hãy kêu gọi lãnh đạo các quốc gia...

GNsP (23.04.2015) – Cha Peter (Piotr) Chyła CSsR, thuộc tỉnh DCCT Warsaw được Trung ương Dòng bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm...