Mục ‘Các Dòng Tu’

GNsP (23.04.2015) – Cha Peter (Piotr) Chyła CSsR, thuộc tỉnh DCCT Warsaw được Trung ương Dòng bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Linh đạo DCCT. Trung tâm Linh đạo DCCT tại Roma được thành lập năm 1998 theo một Quyết định của Tổng Công Hội 22 (1997) đánh...

 GNsP (20.04.2015) – Đức Hồng Y Julio Terrazas, DCCT vừa hoàn tất tốt đẹp ca phẫu thuật để cải thiện chức năng thận....