Mục ‘Đức Mẹ’

GNsP (14.05.2016) – Các đoạn Kinh Thánh gợi ý suy niệm Pl 2,6-11: (6) Ðức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, (7) nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở...

GNsP (11.05.2016) – Các đoạn Kinh Thánh gợi ý suy niệm Lc 1,46-55 (46) Bấy giờ bà Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen...

LỜI GIẢI THÍCH Kính thưa quý độc giả của GNsP, Trong loạt bài suy niệm về Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vừa qua, chúng...

GNsP (20.04.2016) – Các đoạn Kinh Thánh gợi ý suy niệm Ga 12,44-50 (44) Ðức Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào tôi, thì...

GNsP (13.04.2016) – Các đoạn Kinh Thánh gợi ý suy niệm Gl 4,4-7 (4) Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai...

GNsP (06.04.2016) – Các đoạn Kinh Thánh gợi ý suy niệm: Lc 1,39-45 (39) Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền...

GNsP (04.04.2016) –  “Công cha như núi thái sơn                             Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” Ca...

GNsP (30.03.2016) – Các đoạn Kinh Thánh gợi ý suy niệm: Ga 14,8-11: (8) Ông Philípphê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng...

GNsP (23.03.2016) – Những đoạn Kinh Thánh gợi ý suy niệm: Cl 1,15-20 15) Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng...

GNsP (22.03.2016) – Xin lấy một trải nghiệm đơn giản, có vẻ thuần đời thường một chút để bước vào trang suy nghĩ...