Mục ‘Đức Mẹ’

GNsP (22.03.2016) – Xin lấy một trải nghiệm đơn giản, có vẻ thuần đời thường một chút để bước vào trang suy nghĩ thiêng liêng. Khi ta được mời đến dự một bữa tiệc lớn, địa chỉ là một nhà hàng nổi tiếng và chủ nhân mời là vị...

GNsP (16.03.2016) – LỜI GIỚI THIỆU CỦA CHA MAREK KOTYNSKI, C.Ss.R Tác giả của Tập sách “Meditations on the Icon of Our Mother...

GNsP (09.03.2016) – Kể từ hôm nay, GNsP sẽ lần lượt chuyển đến quý độc giả 12 bài Suy niệm về Linh ảnh Đức Mẹ...

GNsP (10.01.2016) – Với tước hiệu Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Đấng Cứu Độ, Hội Thánh đề xuất một Thánh lễ có trong...

GNsP (03.01.2016) – Trong suốt Mùa Giáng Sinh, Hội Thánh cử hành mầu nhiệm Ngôi Lời Thiên Chúa làm người tỏ mình hay biểu...

GNsP (28.12.2015) – Thánh lễ này cử hành một “mầu nhiệm tuyệt diệu và không thể diễn tả được”[1], qua đó Thiên...

GNsP (13.12.2015) – Nghi thức phụng vụ Roma nhiều lần cử hành mầu nhiệm ân sủng đầy tràn, trong sự mạc khải ơn cứu...

GNsP (06.12.2015) – Trong suốt mùa Vọng, Phụng Vụ nhắc nhở chúng ta hằng ngày về sứ điệp của Sứ Thần Gáprien mang...

GNsP (01.12.2015) – Sài Gòn – Trong suốt mùa Vọng, Phụng vụ Roma cử hành kế hoạch cứu độ mà Thiên Chúa nhân từ...

GNsP (08.10.2015) – Sài Gòn – Lòng tin của chúng ta đặt trên nền tảng biến cố Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh...