Mục ‘Đức Mẹ’

#‎GNsP‬ (17.05.2015) – Sài Gòn-  Chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống với mọi người là một nhu cầu chính đáng của mỗi con người. Vì khi được chia sẻ thì niềm vui được nhân đôi và nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa. Tuy nhiên...

GNsP (11.5.2015) – Hàng năm, cứ vào tháng Năm, tại các nhà thờ Công giáo tại Việt Nam, cách riêng là ở Miền Bắc lại...