Mục ‘Đức Mẹ’

‪‎GNsP‬ (19.05.2015) – Với thánh Anphong, khi nói về Chúa Giêsu, luôn thấy có sự hiện diện của Đức Maria, trong vai trò đặc biệt là Mẹ Thiên Chúa và là Đấng đồng công cứu chuộc, hợp tác trong sứ mạng cứu thế của Chúa Giêsu. Trong bài...

#‎GNsP‬ (17.05.2015) – Sài Gòn-  Chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống với mọi người là một nhu cầu chính...

GNsP (11.5.2015) – Hàng năm, cứ vào tháng Năm, tại các nhà thờ Công giáo tại Việt Nam, cách riêng là ở Miền Bắc lại...