Mục ‘Sống Đức Tin’

      BÀI ĐỌC I: Ed 18, 25-28   “Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi, nó sẽ được sống”.   Trích sách Tiên tri Êdêkiel.     Đây Chúa phán: “Các ngươi đã nói rằng: ‘Đường lối của Chúa không chính...

Ngày 07/09/2020 trên mạng phát tán đoạn clip bạo hành. Trớ trêu thay là con bạo hành mẹ tại Long An. Người con bất hiếu...

      Bài đọc I: Gv 11, 9 – 12, 8   “Trong những ngày thanh xuân, ngươi hãy nhớ đến Đấng Tạo thành ngươi;...

    BÀI ĐỌC I: Gv 3, 1-11   “Vạn vật dưới bầu trời đều trải qua thời gian của chúng”.   Trích sách...

      BÀI ĐỌC I: Gv 1, 2-11   “Chẳng có chi mới lạ dưới mặt trời”.   Trích sách Giảng Viên.     Giảng...

 3   BÀI ĐỌC I: Cn 30, 5-9   “Xin chớ để con ăn mày và cũng đừng để con giàu có: xin chỉ ban cho con ăn dùng...

BÀI ĐỌC I: Cn 21, 1-6. 10-13 “Những câu Cách Ngôn khác nhau”. Trích sách Châm Ngôn. Lòng vua ở...

6Ngày 27 tháng 5 – 2019 khi tiếp các thành viên của Caritas, Đức Phanxicô đã phản đối việc biến công việc từ thiện thành...

21   BÀI ĐỌC I: Ep 4, 1-7. 11-13   “Chu toàn chức vụ, xây dựng thân thể Chúa Kitô”.   Trích thư Thánh...

1 BÀI ĐỌC I: Is 55, 6-9 “Tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi”. Trích sách Tiên tri Isaia. Hãy...