Mục ‘Sống Đức Tin’

3 ĐIỀU CẦN TỈNH THỨC: VỚI TRỜI – VỚI ĐỜI – VỚI TA Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B Tin Mừng Mc 13, 33-37 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó...

Kính thưa quý Thầy Cô, Mỗi khi ngày 20/11 – ngày Nhà Giáo Việt Nam về, nơi những lớp học, tại các giảng đường, tất...

Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm A                        Thạch Vinh   Tìm hiểu thánh lễ. 35 . Khi kính nhớ… Chúng...

Chúa Nhật XXXI thường niên năm A                          Thạch Vinh   Tìm hiểu thánh lễ: Đây là Mình Ta sẽ bị nộp...

#GNsP – Trong mọi thời, sự phân cách giàu nghèo luôn là một thực tại của cuộc sống. Bên cạnh những khu phố phồn...

GNsP (30.10.2017) – Hằng năm, cứ vào tháng 11, người Công Giáo tận hưởng một mùa sinh hoạt tôn giáo thú vị, đầy nghĩa...

Chúa Nhật  XXX thường niên năm A                             Thạch Vinh Tìm hiểu thánh lễ Việc tạ ơn của chúng...

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM A                                             Thạch Vinh  Tìm hiểu thánh lễ . B....

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A (15-10-2017) Thạch Vinh  Tìm hiểu thánh lễ . KINH NGUYỆN THÁNH THỂ  Bốn kinh nguyện Thánh...

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM A                                     Thạch Vinh Tìm hiểu thánh lễ Trình bày lễ...