Mục ‘Sống Đức Tin’

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A (15-10-2017) Thạch Vinh  Tìm hiểu thánh lễ . KINH NGUYỆN THÁNH THỂ  Bốn kinh nguyện Thánh Thể Tiếng Kinh nguyện Thánh Thể (KNTT) cần phải hiểu theo nghĩa chính xác. Đây không phải bất cứ Kinh nguyện nào có liên...

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM A                                     Thạch Vinh Tìm hiểu thánh lễ Trình bày lễ...

Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm A LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (01- 10- 2017) Thạch Vinh Tìm hiểu thánh lễ. 30. Trình bày lễ vật (phần...

THƯ NGỎ CỨU TRỢ Thưa quý vị, Cơn bão số 10 vừa qua đã gây bao thiệt hại về tinh thần và vật chất cho đồng bào Miền...

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A Thạch Vinh Tìm hiểu thánh lễ. Chương 4 . Phụng vụ Thánh Thể. Trình bày lễ vật. 29. Chúc...

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A                Thạch Vinh Tìm hiểu thánh lễ. 28. Lời nguyện giáo dân (tiếp theo) Sau...

GNsP (04.09.2017) – Các bài đọc Tin Mừng từ cuối tuần 21 sang đến giữa tuần 22 Thường Niên (Tin Mừng theo Thánh Mátthêu...

  Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A (03-9 -2017) Thạch Vinh Tìm hiểu thánh lễ. 27. Kinh Tin kính. Phần Phụng vụ Lời Chúa...

            CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM A (27-8-2017) Thạch Vinh Tìm hiểu thánh lễ . 26. Bài diễn giảng (tiếp) Bài...

#GNsP – Sáu ông TPB- VNCH vào chặng cuối con đường gian khổ được đầy Thần Khí Chúa, để sinh ra trong cộng đoàn Hội...