SƠ LƯỢC TIỂU SỬ THÁNH ANPHONGSÔ (1696 – 1787) Thánh Alphonsus Liguori sinh tại Marianella gần thành phố Naples vào ngày 27 tháng...

hánh I-nha-xiô ở Loyola (Y Nhã) Vị sáng lập dòng Tên này đang trên đà danh vọng và quyền thế của một sĩ quan trong quân...

Thứ Ba Ngày 24.07.2018 Tuần XVI Thường Niên Bài Đọc I: Mk 7, 14-15. 18-20 “Chúa ném mọi tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển”. Trích...

#GNsP (21.7.2018) – Những ngày này tôi đang đồng hành với một khóa tĩnh tâm của một Dòng nữ, mỗi sáng tôi dùng một...

GNsP – Chúa Nhật 8 tháng 7 nhằm vào Chúa Nhật 14 mùa Thường Niên, trong sách nguyện của Giáo Hội, Kinh Sách có bài đọc...

GNsP (18.06.2018) – Trưa Chúa Nhật. Đưa những người anh em cuối cùng ra về, tôi đi nghỉ. Nhưng, hình ảnh của những...

GNsP (16.06.2018) – Bất ngờ vào cuối tháng năm, năm 2018, từ các cổng thông tin của Nhà Nước thông báo về việc Quốc...

#GNSP Đọc trong cuốn DOCAT (Phải làm gì? – Nhà Xuất Bản Tôn Giáo 2017, Imprimatur Tổng Giám Mục Phaolo Bùi Văn Đọc,...

#GNsP (12.06.2018) – Thang thang trên mạng để theo dõi tin tức, tôi bắt gặp câu nói đầy đánh động của Đức Cha Micae...