Mục ‘Sống Đức Tin’

BÀI ĐỌC I: Is 10, 5-7. 13-16 “Cái cưa có thể tự cao tự đại đối với thợ cưa sao?” Trích sách Tiên tri Isaia. Đây Chúa phán: “Khốn cho Assur, là cây roi cơn giận của Ta. Cây gậy trong tay nó là cơn thịnh nộ của Ta. Ta sẽ sai nó chống...

BÀI ĐỌC I: Is 7, 1-9 “Nếu các ngươi không tin, các ngươi sẽ không còn tồn tại nữa”. Trích sách Tiên tri Isaia. Xảy...

BÀI ĐỌC I: Is 1, 10-17 “Các ngươi hãy tắm rửa, hãy dẹp khỏi mắt Ta các tư tưởng xấu xa”. Trích sách Tiên tri...

Như thói quen trong những ngày làm việc của mình, bác sĩ gây mê Néstor Ramírez Arrieta ở Colombia tận dụng mọi cơ hội để...

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật 12/07, Đức Thánh Cha giải thích dụ ngôn người gieo giống...

BÀI ĐỌC I: Is 55, 10-11 “Chúng làm cho đất phì nhiêu”. Trích sách Tiên tri Isaia. Đây Chúa phán: “Như mưa tuyết...

BÀI ĐỌC I: Is 6, 1-8 “Lưỡi tôi nhơ bẩn, mắt tôi trông thấy Đức Vua, Người là Chúa các đạo binh”. Trích sách...

BÀI ĐỌC I: Hs 14, 2-10 “Chúng tôi sẽ không còn nói rằng: Thần minh chúng tôi là sản phẩm do tay chúng tôi làm ra”. Trích...

BÀI ĐỌC I: Hs 11: 1-4, 8e-9 “Quả tim Ta thổn thức trong Ta và ruột gan Ta bồi hồi”. Trích sách Tiên tri Hôsê. Đây...