Mục ‘Sống Đức Tin’

Bài Ðọc I: (Năm I) Kn 13, 1-9 “Nếu họ đã có thể truy tầm càn khôn, sao họ lại không nhận thấy Chúa tể Càn khôn”. Bài trích sách Khôn Ngoan. Khờ dại thay tất cả những người không chịu nhận biết Chúa, và cả những người không biết...

Bài đọc 1:Kn 7, 22 – 8, 1 “Sự khôn ngoan là phản ảnh của ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương vẹn tuyền của uy quyền...

“Lạy Chúa, xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, Ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.” (Tv 90) Ta vẫn thường nói...

Bài đọc 1:Kn 6, 2-12 “Hỡi các vua chúa, hãy lắng nghe và học biết sự khôn ngoan”. Trích sách Khôn Ngoan. Hỡi các...

Xã hội nào cũng có những cái chết bởi hoàn cảnh xã hội gây ra. Có thể do chiến tranh, do đói nghèo, do bệnh tật, do sự...

Bài đọc 1:Kn 2, 23 – 3, 9 “Ðối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết, nhưng thật...

Bài đọc 1:Kn 1, 1-7 “Thần trí khôn ngoan thì nhân hậu; Thánh Thần Chúa tràn ngập hoàn cầu”. Khởi đầu sách Khôn...

Bài đọc 1:2 Mcb 7, 1-2. 9-14 “Vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi được sống lại trong cuộc sống đời đời”. Trích...

Bài đọc 1:Ed 47, 1-2. 8-9. 12 “Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến ai, thì tất...

Bài đọc 1:Rm 15, 14-21 “Tôi là người giúp việc của Ðức Giêsu Kitô nơi các người Dân ngoại để của lễ Dân ngoại...