Mục ‘Sống Đức Tin’

Bài đọc 1:Pl 3, 17 – 4, 1 “Quê hương chúng ta ở trên trời”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê. Anh em thân mến, anh em hãy bắt chước tôi, và hãy để mắt nhìn coi những người ăn ở theo như mẫu mực anh em thấy...

Kinh Mân Côi giúp gia đình cô Kristin Reilly vượt qua khó khăn và tìm lại được bình an. Cô muốn chia sẻ với mọi người kinh...

Bài đọc 1:Rm 2, 1-11 “Người sẽ trả lại cho ai nấy theo công việc họ đã làm, trước là những người Do-thái, sau là...

Bài đọc 1:Rm 1, 16-25 “Dẫu loài người biết Thiên Chúa, họ không tôn vinh Người cho xứng với Thiên Chúa”. Trích...

Bài đọc 1:2 V 5, 14-17 “Naaman trở lại gặp người của Thiên Chúa và ông tuyên xưng Chúa”. Trích sách Các Vua quyển...

Bài đọc 1:Ge 3, 12-21 “Các ngươi hãy tra lưỡi hái, vì mùa gặt đã tới”. Trích sách Tiên tri Giôel. Ðây Chúa phán:...

“Chúa Kitô, Giáo hội và thế giới: Giáo lý tại Areopagus”, sách mới được xuất bản, gồm các bản thảo của Đức Tổng...

Bài đọc 1:Ge 1, 13-15; 2, 1-2 “Ngày của Chúa, ngày của u tối mù mịt”. Trích sách Tiên tri Giôel. Hỡi các tư tế,...

Nhân dịp Thượng HĐGM về Amazon, ông Vik Muniz, nghệ sĩ người Brazil đã thực hiện một tác phẩm nghệ thuật có tên “Cây...

Bài đọc 1:Ml 3, 13 – 4, 2a “Ðây sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò lửa”. Trích sách Tiên tri Malakhi. Chúa...