Mục ‘Sống Đức Tin’

LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM TRONG THÁNH LỄ HẰNG NGÀY Thứ Bảy Ngày 15.12.2018 Tuần Thứ II Mùa Vọng BÀI ĐỌC I: Hc 48, 1-4. 9-11 “Elia sẽ đến lần thứ hai”. Trích sách Huấn Ca. Bấy giờ Elia như lửa hồng xuất hiện. Lời ông nóng bỏng như ngọn đuốc...

LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM TRONG THÁNH LỄ HẰNG NGÀY Thứ Sáu Ngày 14.12.2018 Tuần Thứ II Thường Niên BÀI ĐỌC I: Is 48, 17-19 “Chớ...

Bà Millie Francis đã suýt chết một lần nên bà sẵn sàng chịu mất mạng. Lần này là để bảo vệ một bức tranh Đức Mẹ. Các...

LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM TRONG THÁNH LỄ HẰNG NGÀY Thứ Tư Ngày 12.12.2018 Tuần Thứ II Mùa Vọng Lễ Đức Mẹ Gualalupê BÀI ĐỌC...

LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM TRONG THÁNH LỄ HẰNG NGÀY Thứ Ba Ngày 11.12.2018 Tuần Thứ II Mùa Vọng BÀI ĐỌC I: Is 40, 1-11 “Thiên...

GNsP (11.12.2018) – Đầu Mùa Vọng 2018, tôi có một chuyến đi ra vùng núi rừng phía Bắc, dừng chân đôi chút ở các tỉnh...

Tuần Thứ II Mùa Vọng BÀI ĐỌC I: Is 35, 1-10 “Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu thoát các ngươi”. Trích sách Tiên...

LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM TRONG THÁNH LỄ HẰNG NGÀY Chúa Nhật Ngày 09.12.2018 Tuần Thứ II Mùa Vọng BÀI ĐỌC I: Br 5, 1-9 “Chúa...

#GNsP (08.12.2018) Hãy đọc cách mà Venus Raj tôn vinh Thiên Chúa với cơ thể của mình Venus Raj là đại diện cho Philippines trong...

LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM TRONG THÁNH LỄ HẰNG NGÀY Thứ Sáu Ngày 07.12.2018 Tuần Thứ I Mùa Vọng Thánh Am-rô-xi-ô, giám mục, tiến...