Mục ‘Sống Đức Tin’

BÀI ĐỌC I: Gc 1, 19-27 “Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chớ đừng nghe suông”. Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Anh em thân mến, anh em hãy biết rằng: Mọi người hãy mau nghe, nhưng đừng vội nói và vội nóng giận, vì sự nóng giận...

BÀI ĐỌC I: Gc 1, 12-18 “Chính Thiên Chúa không hề cám dỗ”. Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Phúc cho kẻ...

BÀI ĐỌC I: Hc 15, 16-21 (Hl 15-20) “Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác”. Trích sách Huấn Ca. Nếu...

BÀI ĐỌC I: 1 V 12, 26-32; 13, 33-34 “Giêroboam đúc hai con bò vàng”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày...

BÀI ĐỌC I: 1 V 11, 29-32; 12, 19 “Israel lìa bỏ nhà Đavít”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Khi ấy, Giêroboam từ...

BÀI ĐỌC I: 1 V 11, 4-13 “Bởi ngươi không giữ giao ước, Ta cất vương quốc khỏi ngươi; nhưng vì Đavít thân phụ ngươi,Ta...

  Người đàn ông đeo khẩu trang đang đi bộ trong ga tàu điện ngầm, sau sự bùng phát của coronavirus, ở Bắc Kinh ĐTC...

BÀI ĐỌC I: 1 V 10, 1-10 “Nữ hoàng Saba đã nhìn thấy mọi sự khôn ngoan của vua Salomon”. Trích sách Các Vua quyển thứ...

Hơn 3.400 khẩu trang được “Quỹ Ferdinand Verbiest” thuộc đại học Công giáo Leuven, Bỉ tài trợ cuối cùng đã đến sân...

Đức Mẹ Lộ-đức Bấm vào đây đọc Lời Chúa tiếng Anh “Đây Ta khiến sông bình an chảy vào nó”. Trích sách Tiên...