Mục ‘Sống Đức Tin’

Một triệu trẻ em của hơn 80 quốc gia sẽ liên kết với nhau trong cầu nguyện vào ngày 18/10 tới đây, khi tham gia sáng kiến “Một triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi vì hiệp nhất và hòa bình” lần thứ XV, do tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ...

Một lần, trong dịp kỷ niệm chịu chức của 1 linh mục bạn, tôi thấy ấn tượng  về lời cám ơn cuối lễ, một lời cám...

Bài đọc 1:Gn 4, 1-11 “Ngươi buồn bực vì dây dưa, chớ thì Ta không tha thứ cho Ninivê, một thành phố rộng lớn sao?” Trích...

Lúc 9 giờ 30’ Chúa nhật 06/10, ĐTC đã bất ngờ gọi điện thoại cho cha Benito Giorgetta, cố vấn về mặt Giáo hội, thuộc...

Bài đọc 1:Gn 3, 1-10 “Dân thành Ninivê đã bỏ đàng tội lỗi”. Trích sách Tiên tri Giona. Lời Chúa phán cùng Giona rằng: “Hãy chỗi dậy và đi đến Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho ngươi”. Giona chỗi dậy và đi đến Ninivê theo lời Chúa dạy. Ninivê...

Từ ngày 07/10, các tín hữu hành hương sẽ có thể thấy 14 tác phẩm điêu khắc bằng đồng mô tả cuộc thương khó của Chúa...

Bài đọc 1:St 3, 9-15. 20 “Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ người phụ nữ”. Trích sách...

Lúc 12 giờ trưa, như thường lệ mỗi Chúa Nhật, ĐTC cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường...

Bài đọc 1:Br 4, 5-12. 27-29 “Ðấng đã giáng hoạ trên các con, chính Người sẽ đem lại cho các con sự vui mừng”. Trích...

Thánh Phanxicô Assisi BÀI ĐỌC I: Gl 6, 14-18 “Nhờ cây Thập giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi, và tôi cho thế...