Mục ‘Sống Đức Tin’

#GNsP – Trước khi bước vào cuộc Vượt Qua của Người, Chúa Giê-su tuyên bố: “các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong ba ngày Tôi sẽ xây dựng lại”, Thánh Sử viết Tin Mừng còn cẩn thận ghi chú thêm: “Chúa nói điều đó để...

Chuông điện thoại báo có tin nhắn lúc 4 giờ sáng khiến tôi bừng tỉnh. Chắc phải có sự việc gì quan trọng (hoặc nghiêm...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN THÁNH 17.04.2019 Bài đọc 1:Is 50, 4-9a “Tôi đã không che mặt tránh những người chửi...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN THÁNH 16.04.2019 Bài đọc 1:Is 49, 1-6 “Ta đã làm cho con nên sự sáng các dân tộc, để...

Lời Chúa: Ga 13, 21-33.36-38 Khi ấy, Ðức Giêsu tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một...

Những khu phố đầy tội phạm ở Brazil (AFP or licensors) Sống đời truyền giáo để giúp cho các phụ nữ, các bệnh nhân và...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN THÁNH 15.04.2019 Bài đọc 1:Is 42, 1-7 “Người sẽ không lớn tiếng; không ai nghe tiếng...

Bài đọc 1:Is 50, 4-7 “Tôi đã không giấu mặt mũi tránh những lời nhạo cười, nhưng tôi biết tôi sẽ không phải hổ...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN V MÙA CHAY 13.04.2019 Bài đọc 1:Ed 37, 21-28 “Ta sẽ làm cho chúng trở nên dân tộc duy...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN V MÙA CHAY NĂM C 12.04.2019 Bài đọc 1:Gr 20, 10-13 “Chúa ở cùng tôi như người lính chiến...