Mục ‘Sống Đức Tin’

Nét son của đạo Công giáo là yêu thương. Ai không sống yêu thương thì người đó không còn xứng đáng gọi là môn đệ của Chúa. Vì xưa Chúa Giê-su đã nói: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy là các con hãy yêu thương...

BÀI ĐỌC I:      3 Ga 5-8 “Vậy chúng ta phải tiếp đãi những người như thế, để chúng ta cũng được cộng tác...

  BÀI ĐỌC I: 2 Ga 4-9   “Kẻ nào giữ vững đạo lý này, sẽ được Chúa Cha và Chúa Con”.   Trích...

BÀI ĐỌC I: Plm 7-20 “Xin anh tiếp nhận nó không phải như một người nô lệ, nhưng như một người anh em rất thân...

BÀI ĐỌC I: Tt 3, 1-7   “Xưa chúng ta cũng lầm lạc, nhưng chiếu theo lòng từ bi Chúa, chúng ta đã được cứu thoát”.   Trích...

  BÀI ĐỌC I: Tt 2, 1-8. 11-14   “Chúng ta hãy sống đạo đức, khi trông đợi niềm hy vọng hạnh phúc và cuộc...

  BÀI ĐỌC I: Kn 6, 13-17 (Hl 12-16)   “Những ai tìm kiếm sự khôn ngoan, sẽ gặp được nó”.   Trích...

Tháng 10 năm 2020 có lẽ là tháng ngập tràn đau thương nơi Miền Trung. Mưa lũ đã cuốn trôi và chôn vùi hơn 100 nạn nhân và...

  BÀI ĐỌC I: Pl 4, 10-19   “Tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi”.   Trích...

  BÀI ĐỌC I: Pl 3, 17 – 4, 1   “Chúng ta mong đợi Đấng Cứu Chuộc là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người...