Mục ‘Sống Đức Tin’

Trẻ con ở tuổi rất nhỏ đã là vị thầy thiêng liêng. Các em có một mối quan hệ trực tiếp và trong sáng với Chúa, mối quan hệ này đôi khi làm cho người lớn phải ngạc nhiên. “Bà có một cái gì trong lòng bà không? Vì con, con có một cái gì...

Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII trong “Mười điều răn thanh thản” của ngài, ngài đưa ra các lời khuyên dưới hình thức các...

Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII trong “Mười điều răn thanh thản” của ngài, ngài đưa ra các lời khuyên dưới hình thức các...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN VI PHỤC SINH NĂM C 31-5 LỄ ĐỨC MẸ ĐI THĂM BÀ ESAVE Bài đọc 1:Xp 3, 14-18a “Vua Israel...

Cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Ki-tô là một điều huyền bí vô tận, nó mang lại sự cứu chuộc vĩnh viễn. Điều...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN VI MÙA PHỤC SINH 29.5.2019 Bài Ðọc I: Cv 17, 15. 22 – 18,1 “Ðấng quý vị thờ mà không...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN VI PHỤC SINH 28.05.2019 Bài đọc 1:Cv 16, 22-34 “Anh hãy tin vào Chúa Giêsu, thì anh và cả...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN VI PHỤC SINH NĂM C Bài đọc 1:Cv 16, 11-15 “Chúa đã mở lòng cho bà chú ý nghe những lời...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT THỨ VI PHỤC SINH 26.05.2019 Bài đọc 1:Cv 15, 1-2. 22-29 “Thánh Thần và chúng tôi xét rằng...

Phụng vụ lời Chúa thứ bảy tuần VI Phục sinh năm C 25.05.2019 Bài đọc 1:Cv 16, 1-10 “Xin đi sang Macêđonia mà cứu giúp...