Mục ‘Sống Đức Tin’

    BÀI ĐỌC I: Pl 3, 3-8   “Những điều xưa kia được kể là lợi ích cho tôi, thì nay tôi coi là bất lợi vì Đức Kitô”.   Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.     Anh em thân mến, chính chúng ta là những...

  BÀI ĐỌC I: Pl 2, 12-18   “Anh em hãy lo cho mình được ơn cứu độ; Thiên Chúa tạo nên trong anh em cả ý muốn...

  BÀI ĐỌC I: Pl 2, 5-11   “Người đã tự hạ mình, vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người”.   Trích thư...

BÀI ĐỌC I: Kh 7, 2-4, 9-14 “Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi...

BÀI ĐỌC I:    Pl 1, 18b-26 “Đối với tôi, sống là Đức Kitô, còn chết là một mối lợi”. Trích thư Thánh...

    BÀI ĐỌC I: Pl 1, 1-11   “Đấng đã khởi sự trong anh em công việc tốt lành, sẽ làm hoàn tất cho đến ngày...

BÀI ĐỌC I: Ep 6, 10-20 “Anh em hãy mặc lấy mã giáp của Thiên Chúa để có thể đứng vững”. Trích thư Thánh...

BÀI ĐỌC I: Ep 2, 19-22 “Anh em đã được xây dựng trên nền tảng các tông đồ và các tiên tri”. Trích thư...

BÀI ĐỌC I: Ep 5, 21-33 “Mầu nhiệm này thật lớn lao; trong Đức Kitô và trong Hội Thánh”. Trích thư Thánh Phaolô Tông...

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 25/10, giải thích đoạn Tin Mừng thánh Mát-thêu trong đó Chúa Giêsu được hỏi...