Mục ‘Sống Đức Tin’

BÀI ĐỌC I: Nkm 8, 1-4a. 5-6. 7b-12 “Thầy Esdra mở sách luật ra, chúc phúc cho dân và toàn dân đáp lại: Amen! Amen!” Trích sách Nơkhemia. Trong những ngày ấy, toàn dân mọi người như một, tụ họp lại ở phố trước cửa Nước, họ xin thầy Esdra...

 “Anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy, có người đã được tiếp đón các thiên thần mà không biết” (Dt...

Bài Ðọc I: Xh 23, 20-23a “Thiên thần của Ta đi trước mặt ngươi “. Trích sách Xuất Hành. Ðây Chúa phán: “Này...

BÀI ĐỌC I: Dcr 8, 20-23 “Nhiều dân tộc đến tìm kiếm Chúa tại Giêrusalem”. Trích sách Tiên tri Dacaria. Đây Chúa các...

BÀI ĐỌC I: Dcr 8, 1-8 “Ta sẽ cứu dân Ta khỏi đất phía mặt trời mọc và phía mặt trời lặn”. Trích sách Tiên...

Trong bài giảng Thánh lễ Ngày Di dân và Tị nạn, ĐTC nhắc lại rằng Thiên Chúa yêu thương những người bị loại trừ. Tình...

BÀI ĐỌC I: Am 6, 1a. 4-7 “Các ngươi đã mê đắm và ca hát, giờ đây các ngươi bị lưu đày. Trích sách Tiên tri Amos. Chúa...

Ngày nay chúng ta hay nói đến 2 chữ vô cảm. Vậy vô cảm là gì? Thưa, vô cảm chính là sự dửng dưng, thờ ơ, “máu lạnh”...

BÀI ĐỌC I: Dcr 2, 1-5. 10-11a (Hr 5-9a. 14-15a) “Này đây Ta đến và ngự giữa ngươi”. Trích sách Tiên tri Dacaria. Tôi...

Bài đọc 1:Kg 2, 1b-10 “Còn một ít lâu nữa, Ta sẽ làm cho đền thờ này đầy vinh quang”. Trích sách Tiên tri Khác-gai. Năm...