Mục ‘Sống Đức Tin’

BÀI ĐỌC I: Cv 8, 5-8. 14-17 “Các ngài đặt tay trên họ, và họ nhận lãnh Thánh Thần”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Philipphê đi xuống một thành thuộc sứ Samaria, rao giảng Đức Kitô cho họ. Dân chúng chú ý đến những...

Người xưa rất trọng chữ tín, họ hiểu rằng : ‘Một lần bất tín, vạn lần bất tin’, nên thường dạy con cháu: ‘Nói...

BÀI ĐỌC I: Cv 16, 1-10 “Xin đi sang Macêđonia mà cứu giúp chúng tôi”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày...

BÀI ĐỌC I: Cv 15, 22-31 “Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên buộc thêm cho anh em gánh nặng nào khác”. Trích...

Nhiếp ảnh gia đã ghi lại hình ảnh một cậu bé 6 tuổi cầu nguyện trong đêm, chia sẻ: “Tôi đã nở một nụ cười khi bắt...

BÀI ĐỌC I: Cv 1, 15-17. 20-26 “Matthia trúng thăm, ông được kể vào số mười một Tông Đồ”. Trích sách Tông đồ...

BÀI ĐỌC I: Cv 15, 1-6 “Người ta quyết định là các ngài lên Giêrusalem xin các Tông đồ và niên trưởng giải quyết...

BÀI ĐỌC I: Cv 14, 18-27 (Hl 19-28) “Các ngài thuật cho giáo đoàn nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài”. Trích...

Bài xã luận ở báo Avvenire của ông Marco Impagliazzo, Chủ tịch Cộng đoàn Sant’Egidio, Rôma Impagliazzo về ngày cầu nguyện,...

BÀI ĐỌC I: Cv 14, 5-17 (Hl 5-18) “Chúng tôi rao giảng cho các người bỏ các thần này mà trở về với Thiên Chúa hằng...