Mục ‘Sống Đức Tin’

            CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM A (27-8-2017) Thạch Vinh Tìm hiểu thánh lễ . 26. Bài diễn giảng (tiếp) Bài diễn giảng cũng vậy: Lời Thiên Chúa là lời xa xưa và nói cho mọi người, nhưng bài diễn giảng phải dựa vào đó và đem...

#GNsP – Sáu ông TPB- VNCH vào chặng cuối con đường gian khổ được đầy Thần Khí Chúa, để sinh ra trong cộng đoàn Hội...

GNsP – Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, không được nghe tiếng ru hời ầu...

Chúa Nhật XX Thường Niên năm A (20- 8- 2017) Thạch Vinh Tìm hiểu thánh lễ. 26. Bài diễn giảng. Chúng tôi vừa nói thêm rằng:...

#GNsP – Tôi là Phêrô Hồ Văn Quân, sanh ngày 24-09-1937 tại ấp Long-An, Xã Long-Phú, Quận Long-Mỹ, Tỉnh Rạch Giá. Tôi lớn...

GNsP (24.07.2017) – Đồng Nai – Có nhiều bạn trẻ ngày nay nói với tôi rằng: cha ơi con muốn đi tu, khi tôi hỏi lí...

#GNsP– (03.07.2017)- Tuần qua, trên dãi đất nắng gió miền Trung Việt Nam đã diễn ra các sự kiện chấn động mang tính...

#GNsP (17.06.2017) – Sáng nay nhận được tin cha Đaminh được Chúa gọi về, mình tạm gác tất cả các công việc cần kíp...

Đức Chúa Thánh Thần Thạch Vinh GNsP – Nhân lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta tìm hiểu ít hàng về Đức Chúa Thánh...

  LỄ CHÚA THĂNG THIÊN                                                                                               ...