Mục ‘Sống Đức Tin’

#GNsP 22.03.2019 Người Công Giáo có tin vào số phận? Câu trả lời có thể khiến bạn ngạc nhiên Câu trả lời có lẽ sẽ không thể ngắn gọn trong 3 phút hay trong 800 chữ. Thực tế, tiền định hay số phận là một ý niệm Công Giáo, Kinh Thánh đã...

Phụng vụ Lời Chúa thứ sáu ngày 22.03.2019, tuần II Mùa chay Bài đọc 1:St 37, 3-4. 12-13a. 17b-28 “Này thằng chiêm bao đến...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN II MÙA CHAY Bài đọc 1:Gr 17, 5-10 “Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời; phúc thay...

#GNsP 20.03.2019 – Tin Giáo Hội Hoàn Vũ Cha Peppe Diana, một cuộc đời vì Thiên Chúa và tha nhân, tử đạo vì đã đấu tranh...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN II MÙA CHAY Bài đọc 1:Gr 18, 18-20 “Hãy đến, và chúng ta hành hạ nó”. Trích sách...

Biết mình không thể thắng vượt căn bệnh ung thư, anh Andrea Bizzotto đã viết một cuốn sách và làm những video để kể cho...

19-3 LỄ THÁNH GIUSE BẠN ĐỨC MẸ MARIA Bài đọc 1:2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16 “Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu của Ðavít,...

#GNsP 18.03.2019 – THÁNH TÍCH THÁNH GIUSE Thánh Tích Thánh Giuse: Nhẫn Cưới, Gậy và Đai Lưng Vào ngày 8 tháng 12, 1870, Đức...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN II MÙA CHAY Bài đọc 1:Ðn 9, 4b-10 “Chúng con đã phạm tội và đã làm điều gian ác”. Trích...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN II MÙA CHAY, NĂM C 17.03.2019 Bài đọc 1:St 15, 5-12. 17-18 “Thiên Chúa đã thiết lập giao...