Mục ‘Sống Đức Tin’

Chúa Nhật V Phục sinh A Thạch Vinh Tìm hiểu thánh lễ . Kinh “Xin Chúa thương xót ” và kinh “ Vinh danh” Lời Cầu “ Xin Chúa thương xót chúng con” có lẽ rút ra từ một kinh cầu gồm nhiều lời cầu xin khác nhau, mà dân chúng chỉ thưa bằng một...

GNsP – Mới đây, tình cờ tôi được nghe lại bài hát «Lòng Mẹ» của nhạc sĩ Y Vân : «Lòng mẹ bao la như biển Thái...

GNsP – “Có danh phận đứng trong trời đất, Không công danh nát với cỏ cây” – Nguyễn Công Trứ Vì thế nghề nghiệp...

GNsP – Tìm hiểu thánh lễ: 13. Ca nhập lễ. Chúng tôi đã nói rằng chỉ có một thánh lễ duy nhất và chúng tôi sẽ có...

GNsP (23.04.2017) – Tôi thường phải dọn phòng như dọn cuộc đời mình chuẩn bị cho ngày ra đi, dọn nhiều thứ và sống...

GNsP – I. Tìm hiểu thánh lễ: NGHI THỨC VÀ KINH NGUYỆN ĐẦU LỄ.   1.2. Linh mục chào bàn thờ và dân chúng.   Thánh...

GNsP – I. Tìm hiểu thánh lễ : 11. Bản tóm về cấu tạo của Thánh Lễ Trước khi theo dõi diễn tiến của thánh lễ chúng...

#GNsP (09.04.2017)- Chúa nhật lễ lá là Chúa nhật tưởng niệm việc Chúa Giêsu được rước vào thành Giê- rusalem một cách long...

GNsP– I. TÌM HIỂU THÁNH LỄ: 10. Lễ đồng tế Thỉnh thoảng trong giáo xứ , trong một nhà dòng hoặc trong một trung tâm...

TÌM HIỂU PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT V MÙA CHAY A   GNsP – I. TÌM HIỂU THÁNH LỄ: 9. Các thừa tác viên khác   Lễ có Thầy...