Mục ‘Sống Đức Tin’

GNsP (21.5.2015) – Mỗi khi nghe bài hát “Con đường Chúa đã đi” của Linh Mục Văn Chi, trong lòng tôi lại dấy lên những cảm xúc khó tả khi nhớ về sự hình thành và ra đời của bài hát này. Linh mục Văn Chi đã thật sự vác cây Thập...

GNsP (21.05.2015) – Sài Gòn – Lời Chúa: 1Cor 12:1,4-11 “Thưa anh em, tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì về...

GNsP (20.05.2015) – Sài Gòn – Lời Chúa: 1Cor 14:12 “Anh em cũng vậy: vì khao khát những ơn của Thần Khí, anh em hãy...

GNsP (20.05.2015) – Chắc hẳn, nhiều người không nhớ ngày này [19.05.2011] của 4 năm về trước khi có hai vụ án làm xoay...

GNsP (19.05.2015) – Sài Gòn – Lời Chúa: Châm Ngôn 1,23 “Hãy quay về nghe lời ta sửa dạy. Này ta tuôn đổ thần khí...

GNsP (18.05.2015) – Sài Gòn – Lời Chúa: Rôma 8,14-16 “Thật vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều...

GNsP (16.05.2015) – Sài Gòn – Lời Chúa: 1Côrintô 6,19-20:  “Hỡi anh em, anh em không biết rằng thân xác anh em là Đền...

‪GNsP‬ (16.05.2015) –Sau đây là phần cuối cuộc phỏng vấn của ĐHY Walter Kasper nguyên Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh...

GNsP (16.05.2015) – Sài Gòn – Lời Chúa: Gioan 7, 28-39: –  “Chúa Giê-su đứng trong Đền Thờ và lớn tiếng nói rằng:...

#‎GNsP‬ (15.05.2015) -Sau đây là tiếp theo những trả lời của ĐHY Walter Kasper nguyên Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Thúc...