Mục ‘Sống Đức Tin’

Một đại đức ở tỉnh Vĩnh Phúc, sư Thích Thanh Toàn, sau khi được Giáo hội Phật giáo chấp thuận cho xả giới hoàn tục vì bị cáo buộc ‘gạ tình’, đã công khai với báo chí ông có khối tài sản khoảng 200 đến 300 tỷ đồng bao gồm...

Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 8, 31b-39 “Không một tạo vật nào có thể tách biệt chúng ta khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa...

Bài đọc 1:Rm 8, 26-30 “Những kẻ yêu mến Thiên Chúa, thì Người giúp họ được sự lành”. Trích thư Thánh Phaolô...

Hồi còn nhỏ có mấy bạn hay hỏi tôi rằng: “Chúng mày theo Chúa, thờ mỗi Chúa, thế là khi Bố Mẹ Ông Bà người thân...

Nhiều người vẫn nghĩ nên thánh là phải đi tu, phải vô dòng và dành hết thời gian cho cầu nguyện. Thực ra, không phải...

Bài đọc 1:Rm 8, 18-25 “Các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa”. Trích thư Thánh Phaolô Tông...

Vì sao Giáo hội gắn kết với cái nghèo? Linh mục Nicolas Morin Dòng Phanxicô giải thích thế nào là đức hạnh khó nghèo và...

Bài đọc 1:Ep 2, 19-22 “Anh em đã được xây dựng trên nền tảng các tông đồ và các tiên tri”. Trích thư Thánh...

Đức Thánh Cha nói tiếp: “Trong Thượng Hội đồng chúng tôi đã tự hỏi, mong muốn mở ra những con đường mới để loan...

Bài đọc 1:Hc 35, 15b-17. 20-22a “Lời cầu nguyện của người khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây”. Trích sách...