Mục ‘Sống Đức Tin’

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu BÀI ĐỌC I: Đnl 7, 6-11 “Chúa đã yêu thương và tuyển chọn các ngươi”. Trích sách Đệ Nhị Luật. Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi là một dân hiến thánh cho Chúa là Thiên Chúa các ngươi. Chúa là Thiên...

BÀI ĐỌC I: Hc 48, 1-15 (Hl 1-14) “Êlia được che khuất trong gió cuốn, và Êlisê được trọn vẹn thần trí của người”. Trích...

Trong sứ điệp gửi đến cuộc đọc kinh Mân Côi tiếp sức toàn cầu cho sự thánh hóa các linh mục năm 2020, Đức Thánh Cha...

BÀI ĐỌC I: 2 V 2, 1. 6-14 “Có một xe bằng lửa, và Êlia lên trời”. Trích sách Các Vua quyển thứ hai. Khi Thiên Chúa...

BÀI ĐỌC I: 1 V 21, 17-29 “Ngươi đã làm cho Israel phạm tội”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. (Sau khi Naboth chết),...

BÀI ĐỌC I: 1 V 21, 1-16 “Noboth đã bị ném đá chết”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Khi ấy, ông Naboth, người...

Từ 4 năm nay, trong một nhà nguyện của đền thánh dâng kính thánh Giacinto Odrowaz ở Legnica, phía tây nước Ba Lan, rất đông...

Trưa Chúa nhật 14/06, vào lúc 12 giờ trưa, từ cửa sổ Dinh Tông tòa, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin...

Bài Ðọc I: Ðnl 8, 2-3. 14b-16a “Người sẽ ban cho các ngươi của ăn mà các ngươi và cha ông các ngươi chưa từng biết...

Xã hội hôm nay nhiều gia đình đang thèm bữa cơm gia đình. Vì công việc, vì thời giờ mỗi người khác nhau nên nhiều bà...