Mục ‘Sống Đức Tin’

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 24.04, ĐTC Phanxicô đã giải thích về lời cầu nguyện thứ 5 trong Kinh Lạy Cha, đặc biệt là lời nguyện xin “Như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. ĐTC mời gọi các tín hữu hãy tha thứ và yêu thương...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 25.04.2019 Bài đọc 1:Cv 3, 11-26 “Ðấng ban sự sống thì anh em đã...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 24.04.2019 THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH Bài đọc 1:Cv 3, 1-10 “Có...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT PHỤC SINH 22.04.2019 Bài đọc 1:Cv 2, 14. 22-32 “Thiên Chúa đã cho Ðức Kitô phục...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT PHỤC SINH 21.04.2019 Bài đọc 1:Cv 10, 34a. 37-43 “Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi...

Cử hành Phục sinh – Pasqua của Kitô giáo, trung tâm của Kitô giáo giống như Pesach của người Do Thái. Ngoài sự khác biệt...

#GNsP – Chiều qua 19.04, đã có hàng ngàn người tham dự buổi Đi Đàng Thánh Giá Chúa vào Thứ Sáu Tuần Thánh được cử...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ BẢY ĐÊM CANH THỨC LỄ VỌNG PHỤC SINH 20.04.2019 Bài đọc 1:St 1, 1 – 2, 2 “Thiên Chúa thấy...

#GNsP– Vào thứ Năm Tuần Thánh, tôi đến với trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật cách Sài Gòn 60km về hướng Tây Nam,...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN THÁNH19.04.2019 KÍNH NHỚ SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC GIÊSU KITO Bài đọc 1:Is 52, 13-53, 12 “Người...