Mục ‘Sống Đức Tin’

Đấng Đáng kính Carlo Acutis và thánh Phanxicô Assisi cả hai đều cố gắng làm cho người trẻ hiểu mình bằng ngôn ngữ của họ và làm cho họ ước mơ. Thánh Phanxicô Assisi và Đấng đáng kính Carlo Acutis cả hai hiện diện trong thế giới này cách xa nhau...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN V MÙA CHAY 08.04.2019 Bài đọc 1:Ðn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62 “Ðây tôi phải chết, dù tôi...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT THỨ V MÙA CHAY 07.04.2019 Bài đọc 1:Is 43, 16-21 “Ðây Ta sẽ làm lại những cái mới và sẽ...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN IV MÙA CHAY 06.04.2019 Bài đọc 1:Gr 11, 18-20 “Con như chiên con hiền lành bị đem đi...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ SÁU 05.04.2019 TUẦN IV MÙA CHAY NĂM C Bài đọc 1:Kn 2, 1a. 12-22 “Chúng ta hãy kết án cho nó chết...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN IV MÙA CHAY NĂM C 04.04.2019 Bài đọc 1:Xh 32, 7-14 “Xin Chúa tỏ lòng khoan dung đối với...

#GNsP 03.04.2019 – Câu Nói “Và ở cùng cha” trong thánh lể có nghĩa là gì? Lời chào của linh mục cử hành thánh lễ...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN IV MÙA CHAY 03.04.2019 Bài đọc 1:Is 49, 8-15 “Ta đã đặt ngươi nên giao ước của dân,...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN IV MÙA CHAY 31.03.2019 Bài đọc 1:Gs 5, 9a. 10-12 “Dân Chúa tiến vào đất Chúa hứa và...

Thứ Sáu, 29/3/2019, lúc 17:00, tại Đền thờ Thánh Phêrô, ĐTC Phanxicô sẽ chủ sự nghi thức thống hối, khai mạc truyền thống...