Mục ‘Sống Đức Tin’

BÀI ĐỌC I: 1 V 19, 19-21 “Êlisê chỗi dậy đi theo Êlia”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Êlia xuống núi tìm đến cùng Êlisê, con ông Saphat, đang cày với mười hai đôi bò; chính Êlisê là người dẫn đôi bò thứ mười...

BÀI ĐỌC I: Cv 11, 21b-26; 13, 1-3 “Họ cũng rao giảng Chúa Giêsu cho người Hy-lạp”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong...

Ít nhất 1,5 triệu người đã tham dự các giờ kinh Mân Côi do Đức Hồng y Angelo Comastri chủ sự tại đền thờ thánh Phêrô...

BÀI ĐỌC I: 1 V 18, 20-39 “Chớ gì dân này nhìn nhận Chúa là Thiên Chúa và chính Chúa đã hoán cải lòng họ”. Trích...

BÀI ĐỌC I: 1 V 17, 1-6 “Êlia đứng trước tôn nhan Chúa, Thiên Chúa Israel”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong...

BÀI ĐỌC I: Xh 34, 4b-6. 8-9 “Thiên Chúa là Đấng thống trị, từ bi và nhân hậu”. Trích sách Xuất Hành. Ngày ấy,...

BÀI ĐỌC I: 2 Tm 4, 1-8 “Con hãy thi hành việc rao giảng Phúc Âm. Phần cha, cha đã già yếu và Chúa sẽ trao cho cha triều...

St. Boniface, GM Tử Đạo BÀI ĐỌC I: 2 Tm 3, 10-17 “Kẻ sống đạo đức trong Đức Giêsu Kitô, đều chịu bắt bớ”. Trích...

Bài Ðọc I: (Năm I) Tb 6, 10-11a; 7, 1. 9-17; 8, 4-10 “Thiên Chúa đã khiến các người đến nhà tôi để con gái tôi kết hôn...

Một Đức Hồng y người Bồ Đào Nha không tán thành việc Rước lễ trên lưỡi, đồng thời nhắc lại rằng: “Chúa Giêsu...