Mục ‘Sống Đức Tin’

#GNsP 05.05.2019 – Kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Kitô Phục Sinh Bài suy niệm Chúa Nhật III mùa phục sinh năm C Trích sách tin mừng theo Thánh Gioan chương 21, câu 1- câu 14 Tin Mừng hôm nay viết tiếp câu chuyện về Chúa Phục Sinh. Sau khi hai môn đệ làng Emmau...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM C 05.05.2019 Bài đọc 1:Cv 5, 27b-32. 40b-41 “Chúng tôi là chứng nhân các lời...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN II PHỤC SINH 04.05.2019 Bài đọc 1:Cv 6, 1-7 “Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần”. Trích...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN II MÙA PHỤC SINH NĂM C 03.05.2019 Bài đọc 1:1 Cr 15, 1-8 “Chúa hiện ra với Giacôbê, rồi...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN II PHỤC SINH NĂM C 02.05.2019 Bài đọc 1:Cv 5, 27-33 “Chúng tôi là nhân chứng các lời đó...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN II PHỤC SINH 01.05.2019 ( LỄ THÁNH GIUSE THỢ, LỄ KÍNH) Bài đọc 1:Cv 5, 17-26 “Kìa, những...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH Bài đọc 1:Cv 4, 23-31 “Khi họ cầu nguyện xong, thì được đầy Thánh Thần...

Phụng vụ Lời Chúa Chúa nhật II Phục Sinh Năm C 28.04.2019 Bài đọc 1:Cv 5, 12-16 “Số người tin vào Chúa ngày càng gia tăng”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi ấy, các Tông đồ làm nhiều phép lạ và nhiều việc phi thường trong dân, và tất cả mọi người tập họp tại hành lang Salômôn; nhưng...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 26.04.2019 Bài Ðọc I: Cv 4, 1-12 “Ơn cứu độ không gặp được ở...

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 24.04, ĐTC Phanxicô đã giải thích về lời cầu nguyện thứ 5 trong Kinh Lạy Cha, đặc...