Mục ‘Sống Đức Tin’

GNsP (23.05.2015) – Sài Gòn – Lời Chúa: Isaia 61,13 “Thần khí CHÚA ngự trên tôi, vì ĐỨC CHÚA đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng...

GNsP (22.05.2015) – Sài Gòn –  Lời Chúa: Rôma 8, 26-27 “Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu...

GNsP (21.5.2015) – Mỗi khi nghe bài hát “Con đường Chúa đã đi” của Linh Mục Văn Chi, trong lòng tôi lại dấy lên...

GNsP (21.05.2015) – Sài Gòn – Lời Chúa: 1Cor 12:1,4-11 “Thưa anh em, tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì về...

GNsP (20.05.2015) – Sài Gòn – Lời Chúa: 1Cor 14:12 “Anh em cũng vậy: vì khao khát những ơn của Thần Khí, anh em hãy...

GNsP (20.05.2015) – Chắc hẳn, nhiều người không nhớ ngày này [19.05.2011] của 4 năm về trước khi có hai vụ án làm xoay...

GNsP (19.05.2015) – Sài Gòn – Lời Chúa: Châm Ngôn 1,23 “Hãy quay về nghe lời ta sửa dạy. Này ta tuôn đổ thần khí...

GNsP (18.05.2015) – Sài Gòn – Lời Chúa: Rôma 8,14-16 “Thật vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều...

GNsP (16.05.2015) – Sài Gòn – Lời Chúa: 1Côrintô 6,19-20:  “Hỡi anh em, anh em không biết rằng thân xác anh em là Đền...

‪GNsP‬ (16.05.2015) –Sau đây là phần cuối cuộc phỏng vấn của ĐHY Walter Kasper nguyên Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh...