Mục ‘Sống Đức Tin’

GNsP (13.05.2015) – CWL: Rõ ràng có một sự nối kết giữa lòng thương xót và sự tha thứ. Ngài có nghĩ rằng trong cách hiểu của Kitô giáo có thể có sự tha thứ mà không có sự hòa giải không? Phải chăng sự tha thứ là điều cần phải bao gồm...

‪#‎GNsP‬ (12.05.2015) – Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin đầu tiên triều đại Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô đưa...

GNsP (05.05.2015) – Cuộc tranh luận về việc an tử và trợ tử hiện nay đang diễn ra tại một số quốc gia, tỷ dụ như...

GNsP‬ (25.04.2015) – Một trong những kỹ năng quan trọng nhất cần có trong đời sống thiêng liêng là khả năng biện phân...