Mục ‘Sống Đức Tin’

Trưa Chúa nhật 04/8/2019 sau khi đọc Kinh Truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, ĐTC Phanxicô đặc biệt nhắc đến ngày mùng 4 tháng 8 lễ kính thánh Gioan Vianney cha sở họ Ars Bổn Mạng các cha sở,...

Trẻ em thường cảm thấy bất an về nhiều chuyện mà chúng không hiểu đầy đủ. Chúng muốn thu hút sự chú ý của người...

Bài đọc 1:Lv 25, 1. 8-17 “Trong năm toàn xá, người ta làm chủ lại cơ nghiệp mình”. Trích sách Lêvi. Chúa phán cùng...

Cuộc đời dường như là một cuộc đua. Họ đua nhau để dành cho mình có nhiều tiền, nhiều của cải để hưởng thụ....

LỄ KÍNH THÁNH ANPHONGSO MARIA LIGUORI GIÁM MỤC TIẾN SỸ HỘI THÁNH Bài đọc 1:Xh 40, 14-19. 32-36 “Một đám mây che phủ nhà...

Bài đọc 1:Xh 34, 29-35 “Thấy mặt ông Môsê, họ sợ không dám đến gần”. Trích sách Xuất Hành. Khi ông Môsê từ...

Bài đọc 1:Xh 33, 7-11; 34, 5b-9. 28 “Chúa đối diện nói chuyện với Môsê”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày...

“.. xin quý cha cùng mọi người vui lòng không về Tòa Giám mục chúc mừng Bổn mạng Đức cha, thay vào đó, Đức cha mong muốn...

Bài đọc 1:Lv 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37 “Các ngươi phải kể những ngày của Chúa là những ngày rất trọng thể và là...

Bài đọc 1:St 18, 20-32 “Lạy Chúa, nếu con nói, xin Chúa đừng nổi giận”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy,...