Mục ‘Sống Đức Tin’

GNsP (18.05.2015) – Sài Gòn – Lời Chúa: Rôma 8,14-16 “Thật vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa,...

GNsP (16.05.2015) – Sài Gòn – Lời Chúa: 1Côrintô 6,19-20:  “Hỡi anh em, anh em không biết rằng thân xác anh em là Đền...

‪GNsP‬ (16.05.2015) –Sau đây là phần cuối cuộc phỏng vấn của ĐHY Walter Kasper nguyên Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh...

GNsP (16.05.2015) – Sài Gòn – Lời Chúa: Gioan 7, 28-39: –  “Chúa Giê-su đứng trong Đền Thờ và lớn tiếng nói rằng:...

#‎GNsP‬ (15.05.2015) -Sau đây là tiếp theo những trả lời của ĐHY Walter Kasper nguyên Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Thúc...

GNsP (15.05.2015) Lời Chúa: Gioen 3, 1-2: “Trong những ngày cuối cùng, Ta sẽ đổ thần khí Ta trên hết thảy người phàm. Con...

#‎GNsP‬ (14.05.2015) – Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin đầu tiên triều đại Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra...

GNsP (13.05.2015) – CWL: Rõ ràng có một sự nối kết giữa lòng thương xót và sự tha thứ. Ngài có nghĩ rằng trong cách hiểu...

‪#‎GNsP‬ (12.05.2015) – Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin đầu tiên triều đại Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô đưa...

GNsP (05.05.2015) – Cuộc tranh luận về việc an tử và trợ tử hiện nay đang diễn ra tại một số quốc gia, tỷ dụ như...