Mục ‘Sống Đức Tin’

Phụng vụ : LỜI CHÚA MỖI NGÀY 09/02/2019 Thứ BảyTuần IV Thường Niên Năm C Bài Đọc I (Năm I): Dt 13, 15-17, 20-21 “Nguyện Thiên Chúa bình an, Người đã đem ra khỏi cõi chết Đấng nhờ máu giao ước, làm cho anh em xứng đáng thi hành việc thiện”. Bài...

#GNsP07.02.2019-Hình ảnh vô cùng quý về ngày khánh thành và làm phép Tượng Đức Mẹ Tà Pao cách đây 60 năm, hình chụp ngày...

#GNsP08.02.2019-Thánh Giêrônimô Êmilianô Thánh Giêrônimô Êmilianô sinh năm 1486, là con trai của một gia đình quý tộc thành Vêni,...

#GNsP08.02.2019 – Thánh Josephina Bakhita, Trinh nữ Thánh Giuseppina Bakhita (1869-1947) sinh tại Sudan, là người phụ nữ nô lệ Phi châu đầu tiên được Giáo Hội phong thánh. Khi lên 10 tuổi, bà bị bọn buôn nô lệ bắt và đem bán tại chợ nô lệ El Obeid. Bakhita đã trải qua những năm dài đau khổ thể chất...

Phụng vụ : LỜI CHÚA MỖI NGÀY 08/02/ 2019 Thứ SáuTuần IV Thường Niên Năm C Bài Đọc I (Năm I): Dt 13, 1-8 “Đức Giêsu...

THỨ BA TẾT NGUYÊN ĐÁN 2019 Bài đọc 1:Num 6,22-27 “Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel và Ta sẽ chúc lành cho chúng”. Bài...

CHÚA NHẬT THỨ IV THƯỜNG NIÊN Bài đọc 1:Gr 1, 4-5, 17-19 “Ta sẽ đặt ngươi làm tiên tri trong các dân tộc”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Trong thời vua Giosia, lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Trước khi Ta tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ,...

DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THỜ Bài đọc 1:Ml 3, 1-4 “Ðấng Thống Trị mà các ngươi tìm kiếm, đến trong đền thánh Người”. Trích...

THỨ SÁU TUẦN III THƯỜNG NIÊN Bài đọc 1:Dt 10, 32-39 “Anh em đừng mất lòng kiên nhẫn”. Trích thơ gửi tín hữu Do-thái. Anh...

31-1. LỄ THÁNH GIOAN DON BOSCO LM Bài đọc 1:Dt 10, 19-25 “Chúng ta hãy kiên trì tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta, và hãy...