Mục ‘TÀI LIỆU CÔNG GIÁO’

NĂM SỰ THƯƠNG: Con đường hẹp cứu rỗi linh hồn Chúa Giê-su lo buồn đổ mồ hôi máu. Có lẽ trong các mầu nhiệm của kinh Mân Côi, không có mầu nhiệm nào làm cho chúng ta cảm động và thấy mình quá tội lỗi cho bằng mầu niệm thương khó –năm...

GNsP (02.10.2015) Những lần hiện ra ở Fatima cũng như ở Mễ Du, Đức Mẹ Maria thường thiết tha kêu gọi nhân loại: hãy hoán...

Mẹ Hằng Cứu Giúp vẫn luôn luôn cứu giúp chúng ta. Từ thời Đức Piô IX, DCCT đã được một ơn lớn lao, đó là quảng bá...

LỊCH SỬ BỨC LINH ẢNH Trải qua nhiều thế kỷ, đã có khá nhiều tên gọi dành cho bức Linh Ảnh, như: “Đức Trinh Nữ của...

ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ ĐẤNG CỨU ĐỘ Với tước hiệu Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Đấng Cứu Độ, Hội Thánh đề xuất một Thánh lễ có trong Sách Lễ Roma[1], là mẫu lễ chỉ ra vẻ đẹp cổ xưa; Kinh Tiền Tụng được lấy từ Sách Phụng Vụ cổ thành Verona[2]. Trong việc cử hành này, tất cả tràn...

THÁNH MARIA ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI Thánh lễ này cử hành một “mầu nhiệm tuyệt diệu và không thể diễn tả được”[1], qua đó Thiên Chúa Cha, bởi lòng thương xót vô biên của Người, đã sai Chúa Con “từ trời đến trong cung lòng của Đức Thánh Trinh Nữ”[2], vì đối với chúng ta Ngài là “lời và...

ĐỨC TRINH NỮ MARIA ĐI THĂM VIẾNG Nghi thức phụng vụ Roma nhiều lần cử hành mầu nhiệm ân sủng đầy tràn, trong sự mạc khải ơn cứu độ khi Đức Maria, Đấng được Thánh Thần phủ bóng và cưu mang Ngôi Lời của Thiên Chúa, đi thăm viếng bà Êlisabét: Thánh lễ ngày 31 tháng năm, trước lễ trọng...

ĐỨC TRINH NỮ MARIA TRONG BIẾN CỐ TRUYỀN TIN[1] Trong suốt mùa Vọng, Phụng Vụ nhắc nhở chúng ta hằng ngày về sứ điệp của Sứ Thần Gáprien mang đến cho Đức Trinh Nữ Maria: “Thiên thần Gáprien chào bà Maria: Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”,[2] và cầu nguyện mỗi...

ĐỨC TRINH NỮ MARIA, NỮ TỬ ĐƯỢC TUYỂN CHỌN CỦA ÍTRAEN Trong suốt mùa Vọng, Phụng vụ Roma cử hành kế hoạch cứu độ mà Thiên Chúa nhân từ đã kêu gọi các Tổ phụ, đã liên kết các ngài với mình bằng giao ước tình yêu, đã thiết lập Luật qua Môsê, đã dấy lên các ngôn sứ, và đã chọn...

Dẫn nhập Công đồng Vaticanô II trong Hiến chế Tín lý “Ánh Sáng Muôn Dân”, sau khi trình bày giáo huấn Công giáo về bản chất việc sùng kính Thánh Mẫu của Chúa Kitô, đã “khuyến khích hết mọi con cái hãy nhiệt tâm phát huy lòng sùng kính Đức Nữ Trinh, nhất là trong phụng vụ”.[1] Đồng thời,...