Mục ‘TÀI LIỆU CÔNG GIÁO’

NĂM SỰ SÁNG: Ngọn đèn dẫn đường cứu rỗi Bạn thân mến, Đức Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II –được gọi là người con của Đức Mẹ- đã thêm vào Mười Lăm mầu nhiệm kinh Mân Côi: Năm Sự Vui, Năm Sự Thương, Năm Sự Mừng truyền thống thêm một...

NĂM SỰ MỪNG:  Niềm vui cứu độ Chúa Giê-su sống lại. Thánh Phao-lô tông đồ rao giảng cho giáo đoàn Cô-rin-tô về Chúa...

NĂM SỰ THƯƠNG: Con đường hẹp cứu rỗi linh hồn Chúa Giê-su lo buồn đổ mồ hôi máu. Có lẽ trong các mầu nhiệm của...

GNsP (02.10.2015) Những lần hiện ra ở Fatima cũng như ở Mễ Du, Đức Mẹ Maria thường thiết tha kêu gọi nhân loại: hãy hoán...

Mẹ Hằng Cứu Giúp vẫn luôn luôn cứu giúp chúng ta. Từ thời Đức Piô IX, DCCT đã được một ơn lớn lao, đó là quảng bá...

LỊCH SỬ BỨC LINH ẢNH Trải qua nhiều thế kỷ, đã có khá nhiều tên gọi dành cho bức Linh Ảnh, như: “Đức Trinh Nữ của...

ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ ĐẤNG CỨU ĐỘ Với tước hiệu Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Đấng Cứu Độ, Hội Thánh đề xuất một Thánh lễ có trong Sách Lễ Roma[1], là mẫu lễ chỉ ra vẻ đẹp cổ xưa; Kinh Tiền Tụng được lấy từ Sách Phụng Vụ cổ thành Verona[2]. Trong việc cử hành này, tất cả tràn...

THÁNH MARIA ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI Thánh lễ này cử hành một “mầu nhiệm tuyệt diệu và không thể diễn tả được”[1], qua đó Thiên Chúa Cha, bởi lòng thương xót vô biên của Người, đã sai Chúa Con “từ trời đến trong cung lòng của Đức Thánh Trinh Nữ”[2], vì đối với chúng ta Ngài là “lời và...

ĐỨC TRINH NỮ MARIA ĐI THĂM VIẾNG Nghi thức phụng vụ Roma nhiều lần cử hành mầu nhiệm ân sủng đầy tràn, trong sự mạc khải ơn cứu độ khi Đức Maria, Đấng được Thánh Thần phủ bóng và cưu mang Ngôi Lời của Thiên Chúa, đi thăm viếng bà Êlisabét: Thánh lễ ngày 31 tháng năm, trước lễ trọng...

ĐỨC TRINH NỮ MARIA TRONG BIẾN CỐ TRUYỀN TIN[1] Trong suốt mùa Vọng, Phụng Vụ nhắc nhở chúng ta hằng ngày về sứ điệp của Sứ Thần Gáprien mang đến cho Đức Trinh Nữ Maria: “Thiên thần Gáprien chào bà Maria: Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”,[2] và cầu nguyện mỗi...