Mục ‘TÀI LIỆU CÔNG GIÁO’

ĐỨC TRINH NỮ MARIA, NỮ TỬ ĐƯỢC TUYỂN CHỌN CỦA ÍTRAEN Trong suốt mùa Vọng, Phụng vụ Roma cử hành kế hoạch cứu độ mà Thiên Chúa nhân từ đã kêu gọi các Tổ phụ, đã liên kết các ngài với mình bằng giao ước tình yêu, đã thiết lập...

Dẫn nhập Công đồng Vaticanô II trong Hiến chế Tín lý “Ánh Sáng Muôn Dân”, sau khi trình bày giáo huấn Công giáo về bản chất việc sùng kính Thánh Mẫu của Chúa Kitô, đã “khuyến khích hết mọi con cái hãy nhiệt tâm phát huy lòng sùng kính Đức Nữ Trinh, nhất là trong phụng vụ”.[1] Đồng thời,...

ĐỨC MARIA, MẸ CHÚA GIÊSU Trong số các tước hiệu trong Tin Mừng được dành cho Đức Trinh Nữ, thì tước hiệu “mẹ của Chúa” có một vị trí đặc biệt. Bà Êlisabét, mẹ của vị Tiền Hô của Đức Kitô được đầy tràn Thần Khí,[1] đã dùng tước hiệu này để chào Mẹ: “Bởi đâu tôi được...

ĐỨC TRINH NỮ MARIA, NỮ VƯƠNG CÁC THÁNH TÔNG ĐỒ Nhiều Dòng Tu và Hiệp Hội tông đồ chọn Đức Trinh Nữ Maria cầu nguyện nơi Nhà Tiệc Ly làm Đấng Bảo Trợ và tôn kính Mẹ trong Phụng vụ dưới tước hiệu “Nữ Vương các thánh Tông Đồ.” Nổi bật là Hiệp Hội Tông Đồ Công Giáo được Vincent...

ĐỨC TRINH NỮ MARIA NƠI NHÀ TIỆC LY Đức Bà Nhà Tiệc Ly được kính nhớ trong Phụng vụ của một vài Giáo phận và gia đình tu trì, đặc biệt là trong Dòng Nữ tu Đức Bà Nhà Tiệc Ly được thánh Têrêsa Couderc thành lập. Việc Đức Maria hiện diện khi các môn đệ Đức Kitô hội họp lần đầu tiên...

THÁNH MARIA, SUỐI NGUỒN SỰ SỐNG VÀ SỰ SÁNG Các Bí tích gia nhập Kitô giáo được cử hành đặc biệt vào đêm Vọng Phục Sinh sẽ nắn đúc các tân tòng theo hình ảnh Đức Kitô: trong dòng nước Thanh Tẩy họ được trở nên con cái Chúa, qua việc xức dầu và đặt tay họ được tràn đầy Thần Khí,...

ĐỨC TRINH NỮ MARIA TRONG MẦU NHIỆM PHỤC SINH Trong Bộ Lễ này, Lời Nguyện Nhập lễ và Ca Hiệp Lễ được trích ra từ Roman Missal, Common of the Blessed Virgin Mary, for Easter Time, những bản văn trong đó đáng chú ý ở giáo huấn và vẻ đẹp của chúng. Thánh lễ này mừng sự Phục Sinh của Chúa và niềm...

ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ CỦA SỰ HÒA GIẢI Mùa Chay mang cả đặc tính thanh tẩy lẫn sám hối.[1] Từ Thứ Tư Tuần Thánh, các lời của vị Tông Đồ được vang vọng lại trong Phụng vụ: “nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa.”[2] Những lời ấy cũng được dùng trong...

LÒNG PHÓ THÁC NƠI ĐỨC TRINH NỮ MARIA Lời Chúa Giêsu trăn trối “Này là Mẹ con”[1] khi Ngài hấp hối trên Thập giá, được Hội Thánh xem như một món quà biệt ly. Qua đó Đức Kitô “trao phó” cho Mẹ “mọi môn đệ của Ngài để họ làm con cái của Mẹ,”[2]và trao phó Mẹ Ngài cho môn đệ tôn...

ĐỨC TRINH NỮ MARIA DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ CHÚA Lễ này trong khi cử hành cuộc Thương Khó cứu độ của Đức Kitô cũng vẫn tôn kính vai trò của Đức Trinh Nữ trong việc giành được ơn cứu độ cho ta. Khi trở thành Mẹ của Đức Kitô “bởi quyền năng Chúa Thánh Thần,”[1]và bởi ân sủng của tình...